Tiền Giang FC

Thông tin Tiền Giang FC

Sân nhà Mỹ Tho
HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh
Sức chứa 12000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Huỳnh Văn Hiệp
Năm thành lập 1976
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2010 Đồng Nai 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-0 Bình Định 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 0-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2010 Tiền Giang 3-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Huế 2-1 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2010 Tiền Giang 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2010 Cần Thơ 0-1 Tiền Giang 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2010 TPHCM 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 Bình Định 1-4 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 1-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 CLB BÐ Hà Nội 4-3 Tiền Giang 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 4-0 Huế 0%-0%
2010 Quảng Nam 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tây Ninh 4-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Tiền Giang 1-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 An Giang 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-1 TPHCM 0%-0%
2009 Quảng Nam 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-3 Tiền Giang 0%-0%
2009 Tiền Giang 3-3 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Tiền Giang 1-0 Huế 0%-0%
2009 Tiền Giang 1-3 Ninh Bình 0%-0%
2009 Tiền Giang 1-0 Bình Định 0%-0%
2009 Tiền Giang 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Tiền Giang 0-2 Cần Thơ 0%-0%
2009 Saigon United 2-1 Tiền Giang 0%-0%
2009 An Giang 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Tiền Giang 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 4-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Tiền Giang 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 Tiền Giang 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Huế 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Bình Định 2-1 Tiền Giang 0%-0%
2009 Tiền Giang 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2009 Ninh Bình 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Tiền Giang 3-0 An Giang 0%-0%
2009 Tiền Giang 1-0 Saigon United 0%-0%
2009 Tây Ninh 3-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Cần Thơ 0-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 1-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Ninh Bình 2-1 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 2-1 Huế 0%-0%
2008 Tiền Giang 2-0 Quân Khu 7 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 2-1 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 2-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Tiền Giang 2-0 Quân Khu 4 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-1 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2008 An Giang 0-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Quân Khu 7 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2008 Huế 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Tiền Giang 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Quân Khu 5 3-2 Tiền Giang 0%-0%
2008 Quân Khu 4 3-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Tây Ninh 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 1-1 An Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 4-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 Cần Thơ 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2007 Tiền Giang 2-1 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%
2007 Tiền Giang 3-0 An Giang 0%-0%
2007 Tiền Giang 2-1 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Tiền Giang 0-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Tiền Giang 2-0 Thể Công 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Tây Ninh 3-3 Tiền Giang 0%-0%
2007 Quảng Nam 0-2 Tiền Giang 0%-0%
2007 Quân Khu 4 3-1 Tiền Giang 0%-0%
2007 Ninh Bình 2-2 Tiền Giang 0%-0%
2007 Hải Phòng 2-2 Tiền Giang 0%-0%
2007 Đồng Nai 3-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 1-3 Tiền Giang 0%-0%
2007 An Giang 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-2 Tiền Giang 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 Thể Công 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 4-1 Tiền Giang 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2007 Tiền Giang 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-1 Quân Khu 4 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-1 Ninh Bình 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2007 Tiền Giang 0-2 Đồng Nai 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-1 Cần Thơ 0%-0%