Than Quảng Ninh

Thông tin Than Quảng Ninh

Sân nhà Cẩm Phả
HLV trưởng Phan Thanh Hùng
Sức chứa 15000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Phạm Thanh Hùng
Năm thành lập 1950
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Than Quảng Ninh 4-2 Hải Phòng 0%-0%
2019 Viettel 3-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2019 Bình Dương 0-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2019 Than Quảng Ninh 1-2 TPHCM 0%-0%
2019 Nam Định 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2019 Đà Nẵng 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2019 Than Quảng Ninh 2-1 Khánh Hòa 0%-0%
2019 Than Quảng Ninh 3-0 Sài Gòn 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2019 Quảng Nam 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2019 Than Quảng Ninh 3-0 Thanh Hóa 0%-0%
2019 Than Quảng Ninh 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 Hà Nội 5-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Đà Nẵng 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-2 Sài Gòn 0%-0%
2018 Quảng Nam 2-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Bình Dương 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 3-3 Hải Phòng 0%-0%
2018 TPHCM 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Thanh Hóa 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 5-1 Cần Thơ 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-2 Hà Nội 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 4-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-2 Khánh Hòa 0%-0%
2018 Nam Định 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Hà Nội 4-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-1 Bình Dương 0%-0%
2018 Hải Phòng 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-0 TPHCM 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-3 Thanh Hóa 0%-0%
2018 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-0 Nam Định 0%-0%
2018 Khánh Hòa 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Sài Gòn 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội 0%-0%
2017 TPHCM 2-4 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Quảng Nam 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 1-0 Hải Phòng 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 4-3 Thanh Hóa 0%-0%
2017 Bình Dương 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 0-0 Đà Nẵng 0%-0%
2017 Sài Gòn 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 4-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 2-1 Long An 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 2-1 Khánh Hòa 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Long An 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Thanh Hóa 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 2-0 Bình Dương 0%-0%
2017 Đà Nẵng 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 3-0 Sài Gòn 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Khánh Hòa 0-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 1-3 Quảng Nam 0%-0%
2017 Hải Phòng 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 2-0 TPHCM 0%-0%
2017 Hà Nội 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Khánh Hòa 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Thanh Hóa 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Cần Thơ 0-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2016 Sài Gòn 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 3-1 Hải Phòng 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 2-1 Long An 0%-0%
2016 Bình Dương 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 3-2 Đà Nẵng 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 4-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Long An 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 2-1 Bình Dương 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Quảng Nam 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 1-0 Sài Gòn 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 4-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Hải Phòng 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Đà Nẵng 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 2-4 Thanh Hóa 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 1-2 Khánh Hòa 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 4-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Khánh Hòa 0-5 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 3-1 Long An 0%-0%
2015 Quảng Nam 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 2-1 Hải Phòng 0%-0%
2015 Thanh Hóa 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 0-1 Bình Dương 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 0-3 Cần Thơ 0%-0%
2015 Đồng Tháp 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Đà Nẵng 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 3-3 Khánh Hòa 0%-0%
2015 Long An 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2015 Hải Phòng 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 0-1 Thanh Hóa 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Bình Dương 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Cần Thơ 2-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Đồng Nai 0-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 2-1 Bình Dương 0%-0%
2014 Long An 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 3-4 Đà Nẵng 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 5-3 Đồng Nai 0%-0%
2014 Hải Phòng 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 6-4 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 1-0 Thanh Hóa 0%-0%
2014 Thanh Hóa 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2014 Quảng Nam 6-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 0-3 Hải Phòng 0%-0%
2014 Đồng Nai 1-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 3-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Đà Nẵng 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 3-0 Long An 0%-0%
2014 Bình Dương 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2013 Quảng Nam 4-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 Bình Định 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 Đồng Tháp 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2013 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 1-1 Bình Định 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 4-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 An Giang 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 3-1 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 Long An 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 TPHCM 2-4 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 CLB BÐ Hà Nội 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 1-1 Lâm Đồng 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2012 Đồng Nai 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 3-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 3-1 Bình Định 0%-0%
2012 Tây Ninh 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Trẻ Đà Nẵng 3-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 0-0 Long An 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 5-1 TPHCM 0%-0%
2012 An Giang 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 3-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2012 Lâm Đồng 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2012 Bình Định 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Cần Thơ 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 0-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 3-1 An Giang 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 2-3 Đồng Nai 0%-0%
2011 Bình Định 4-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Nam Định 0-10 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 2-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 2-0 Huế 0%-0%
2011 Quảng Nam 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Sài Gòn Xuân Thành 5-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2011 Kiên Giang 3-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 1-0 TPHCM 0%-0%
2011 Cần Thơ 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 0-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 An Giang 1-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 1-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 Đồng Nai 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 1-0 Bình Định 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 0-0 Nam Định 0%-0%
2011 CLB BÐ Hà Nội 3-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Huế 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Tây Ninh 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 1-1 Kiên Giang 0%-0%
2011 TPHCM 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 An Giang 0-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 4-0 Cần Thơ 0%-0%
2010 Quảng Nam 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Huế 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 1-0 TPHCM 0%-0%
2010 Tiền Giang 3-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 2-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 Tây Ninh 3-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Bình Định 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 3-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 2-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 3-1 An Giang 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 3-1 Huế 0%-0%
2010 TPHCM 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 6-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 1-1 Bình Định 0%-0%
2010 Đồng Nai 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 CLB BÐ Hà Nội 0-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 2-3 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-3 Tiền Giang 0%-0%
2009 Saigon United 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-2 An Giang 0%-0%
2009 Huế 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Tây Ninh 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 3-3 Quảng Nam 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Ninh Bình 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 4-0 Bình Định 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-0 Saigon United 0%-0%
2009 Cần Thơ 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Tiền Giang 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 An Giang 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 4-0 Tây Ninh 0%-0%
2009 Quảng Nam 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 1-1 Huế 0%-0%
2009 Bình Định 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 0-2 Ninh Bình 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 An Giang 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 4 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Cần Thơ 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2008 Đồng Nai 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 2-0 Quân Khu 7 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Huế 4-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 3-1 Ninh Bình 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 0-1 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 6-3 Quân Khu 4 0%-0%
2008 Tiền Giang 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2008 Tây Ninh 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 2-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quân Khu 7 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-0 Huế 0%-0%
2008 Ninh Bình 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Thể Công 4-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 0-2 Hải Phòng 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-1 An Giang 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-1 Ninh Bình 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 0-1 Quân Khu 4 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 0-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 3-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Đồng Nai 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 4-1 Tiền Giang 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-0 Thể Công 0%-0%
2007 Hải Phòng 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 An Giang 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Ninh Bình 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Quân Khu 4 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Quân Khu 5 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 0-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 4-0 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%