TDC Bình Dương

Thông tin TDC Bình Dương

Sân nhà Bình Dương
HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng
Sức chứa 20000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Đoàn Văn Thuận
Năm thành lập 2008
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2013 CLB BÐ Hà Nội 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 Bình Định 0%-0%
2013 Quảng Nam 5-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 An Giang 0%-0%
2013 Cần Thơ 2-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-2 Đồng Tháp 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 Bình Định 5-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 An Giang 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 3-2 Cần Thơ 0%-0%
2013 Đồng Tháp 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Đồng Nai 0-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 2-1 Bình Định 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Quảng Nam 2-3 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2012 TPHCM 2-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2012 Lâm Đồng 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 An Giang 3-4 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 0-2 Long An 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 3-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Trẻ Đà Nẵng 2-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 2-0 Lâm Đồng 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Bình Định 3-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 2-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2012 Tây Ninh 1-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 2-4 TPHCM 0%-0%
2012 CLB BÐ Hà Nội 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-1 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 0-0 An Giang 0%-0%
2012 Long An 0-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 0-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Kiên Giang 3-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2011 Đồng Nai 3-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 Quảng Nam 2-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 2-2 Nam Định 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 2-1 TPHCM 0%-0%
2011 Sài Gòn Xuân Thành 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 CLB BÐ Hà Nội 1-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-1 Huế 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-3 An Giang 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-3 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 Bình Định 0-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 2-1 Kiên Giang 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 1-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 Cần Thơ 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Nam Định 2-3 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TPHCM 1-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-2 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-2 Bình Định 0%-0%
2011 Huế 3-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 An Giang 4-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Bình Định 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 Đồng Nai 0-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2010 Huế 3-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 2-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-0 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-0 An Giang 0%-0%
2010 TPHCM 3-3 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Cần Thơ 0-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 1-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-1 Bình Định 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-3 Đồng Nai 0%-0%
2010 Quảng Nam 3-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 0-1 Huế 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 6-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 CLB BÐ Hà Nội 3-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 An Giang 3-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 0-2 TPHCM 0%-0%
2010 Tiền Giang 1-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2010 Tây Ninh 2-1 TDC Bình Dương 0%-0%