Stephan Hierlander

Stephan Hierlander

Sinh ngày 2/3/1991
Quốc tịch Villach Áo
Chiều cao 180cm
Cân nặng -1kg
Vị trí thi đấu