Sông Lam Nghệ An

Thông tin Sông Lam Nghệ An

Sân nhà Vinh
HLV trưởng Ngô Quang Trường
Sức chứa 30000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh
Năm thành lập 1979
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Sông Lam Nghệ An 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2019 Sài Gòn 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 TPHCM 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 Sông Lam Nghệ An 0-0 Khánh Hòa 0%-0%
2019 Hải Phòng 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 Viettel 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 Sông Lam Nghệ An 0-0 Nam Định 0%-0%
2019 Đà Nẵng 0-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 Sông Lam Nghệ An 1-0 Thanh Hóa 0%-0%
2019 Hà Nội 4-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 Sông Lam Nghệ An 2-1 Bình Dương 0%-0%
2019 Than Quảng Ninh 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 Sông Lam Nghệ An 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 1-0 TPHCM 0%-0%
2018 Khánh Hòa 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 0-1 Thanh Hóa 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 3-1 Đà Nẵng 0%-0%
2018 Hà Nội 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2018 Nam Định 2-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Hải Phòng 2-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 3-2 Sài Gòn 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2018 Bình Dương 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 1-0 Hải Phòng 0%-0%
2018 Sài Gòn 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Đà Nẵng 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 1-2 Hà Nội 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Quảng Nam 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 0-1 Nam Định 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 0-0 Bình Dương 0%-0%
2018 Cần Thơ 3-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Thanh Hóa 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 0-1 Khánh Hòa 0%-0%
2018 TPHCM 0-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 0-1 Thanh Hóa 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 3-2 Long An 0%-0%
2017 Khánh Hòa 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 2-3 Hải Phòng 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 0-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 2-0 Sài Gòn 0%-0%
2017 Bình Dương 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Đà Nẵng 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 1-2 Hà Nội 0%-0%
2017 TPHCM 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Quảng Nam 3-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Hà Nội 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 1-1 TPHCM 0%-0%
2017 Hải Phòng 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Sài Gòn 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 1-1 Bình Dương 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 2-1 Đà Nẵng 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 2-4 Quảng Nam 0%-0%
2017 Long An 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 2-2 Khánh Hòa 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2017 Thanh Hóa 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Hải Phòng 3-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 4-2 Cần Thơ 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 2-0 Bình Dương 0%-0%
2016 Quảng Nam 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Đồng Tháp 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 0-2 Đà Nẵng 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 1-0 Thanh Hóa 0%-0%
2016 Long An 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 1-2 Khánh Hòa 0%-0%
2016 Sài Gòn 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 4-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Khánh Hòa 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 3-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Thanh Hóa 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 1-1 Long An 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 1-0 Sài Gòn 0%-0%
2016 Bình Dương 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 3-3 Quảng Nam 0%-0%
2016 Cần Thơ 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 0-2 Hải Phòng 0%-0%
2015 Hải Phòng 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2015 Cần Thơ 3-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 3-2 Quảng Nam 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Thanh Hóa 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 0-1 Khánh Hòa 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 2-1 Long An 0%-0%
2015 Bình Dương 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2015 Đồng Tháp 1-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Quảng Nam 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 4-0 Thanh Hóa 0%-0%
2015 Khánh Hòa 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 0-1 Bình Dương 0%-0%
2015 Long An 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Đà Nẵng 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 0-3 Hải Phòng 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Quảng Nam 0-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Thanh Hóa 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 0-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 Hải Phòng 2-5 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Đồng Nai 1-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Long An 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 0-2 Bình Dương 0%-0%
2014 Bình Dương 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 2-2 Long An 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 0-1 Đồng Nai 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 3-1 Hải Phòng 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 1-0 An Giang 0%-0%
2014 Đà Nẵng 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 1-2 Thanh Hóa 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 6-1 Quảng Nam 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Đồng Nai 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 2-1 Đà Nẵng 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 Bình Dương 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 2-0 Thanh Hóa 0%-0%
2013 Ninh Bình 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 8-0 Long An 0%-0%
2013 Hải Phòng 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 2-2 Kiên Giang 0%-0%
2013 Đà Nẵng 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2013 Thanh Hóa 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 2-0 Ninh Bình 0%-0%
2013 Long An 1-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 3-2 Bình Dương 0%-0%
2013 Kiên Giang 1-4 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 2-1 Hải Phòng 0%-0%
2012 Khánh Hòa 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 5-3 Ninh Bình 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Kiên Giang 0-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 5-2 Hải Phòng 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 1-1 Bình Dương 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 1-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 2-6 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 0-4 Đà Nẵng 0%-0%
2012 Sài Gòn Xuân Thành 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 3-1 Khánh Hòa 0%-0%
2012 Ninh Bình 0-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 2-2 Kiên Giang 0%-0%
2012 Hải Phòng 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Bình Dương 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 2-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Đồng Tháp 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Ninh Bình 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 0-1 Bình Dương 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 2-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Đà Nẵng 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 6-2 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Hải Phòng 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 1-0 Long An 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 4-0 Khánh Hòa 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 1-0 Ninh Bình 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Bình Dương 1-4 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 3-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Khánh Hòa 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 3-1 Hải Phòng 0%-0%
2011 Long An 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Ninh Bình 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Nam Định 0-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đà Nẵng 2-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Bình Dương 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 2-4 Khánh Hòa 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 4-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Hải Phòng 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 0-1 Long An 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 2-0 Nam Định 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 5-0 Đà Nẵng 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 0-1 Bình Dương 0%-0%
2010 Khánh Hòa 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 2-4 Hải Phòng 0%-0%
2010 Long An 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 2-0 Đà Nẵng 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 3-1 Long An 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Nam Định 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Hải Phòng 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 1-0 Bình Dương 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 1-0 Quân Khu 4 0%-0%
2009 TPHCM 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Thể Công 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Khánh Hòa 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Long An 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Đồng Tháp 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 1-1 Thể Công 0%-0%
2009 Bình Dương 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 1-1 TPHCM 0%-0%
2009 Thanh Hóa 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Quân Khu 4 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 0-0 Khánh Hòa 0%-0%
2008 Thể Công 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Bình Định 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 2-0 Đà Nẵng 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 4-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 2-4 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 4-1 Long An 0%-0%
2008 Nam Định 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2008 Bình Dương 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 1-0 Thanh Hóa 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 0-0 TPHCM 0%-0%
2008 Khánh Hòa 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 2-2 Thể Công 0%-0%
2008 Đà Nẵng 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 6-0 Bình Định 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Long An 0-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 3-0 Nam Định 0%-0%
2008 Hải Phòng 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 0-1 Bình Dương 0%-0%
2008 Thanh Hóa 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 TPHCM 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 2-1 Khánh Hòa 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 3-1 Bình Định 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 2-4 Long An 0%-0%
2007 Thanh Hóa 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Bình Dương 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Khánh Hòa 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Huế 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 TPHCM 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 1-0 Nam Định 0%-0%
2007 Bình Định 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 1-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Đà Nẵng 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Long An 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 0-1 Thanh Hóa 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 1-3 Bình Dương 0%-0%
2007 Đồng Tháp 3-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 0-0 Khánh Hòa 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 2-3 Huế 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 2-1 TPHCM 0%-0%
2007 Nam Định 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%