Sebastien Bassong

Sebastien Bassong

Sinh ngày 7/8/1986
Quốc tịch France Paris Cameroon
Chiều cao 187cm
Cân nặng 73kg
Vị trí thi đấu Hậu vệ

CLB Sebastien Bassong đã từng thi đấu

CLB Quốc gia HLV trưởng Thành phố
Newcastle United FC Anh Rafael Benítez Newcastle
Tottenham Hotspur FC Anh Mauricio Pochettino London
Norwich City FC Anh Daniel Farke Norwich

Các sự kiện gắn liền với Sebastien Bassong

Trận Sự kiện
Metz-Bordeaux Thay người bên phía đội Metz:Sebastien Bassong vào thay Marcin Zewlakow
Metz-Ajaccio Thay người bên phía đội Metz:Sebastien Bassong vào thay Herve Tum
Lens-Metz Thay người bên phía đội Metz:Sebastien Bassong vào thay Gregory Paisley
Lens-Metz Sebastien Bassong (Metz) nhận thẻ vàng
Metz-St.Etienne Thay người bên phía đội Metz:Marcin Zewlakow vào thay Sebastien Bassong
Bordeaux-Metz Thay người bên phía đội Metz:Sebastien Bassong vào thay Jamel Alioui
Lyon-Metz Thay người bên phía đội Metz:Sebastien Bassong vào thay Jamel Alioui
Ajaccio-Metz Thay người bên phía đội Metz:Sebastien Bassong vào thay Jamel Alioui
Toulouse-Metz Thay người bên phía đội Metz:Sebastien Bassong vào thay Souleymane Youla
Metz-Paris SG Thay người bên phía đội Metz:Jamel Alioui vào thay Sebastien Bassong
Stoke City-Norwich City Thay người bên phía đội Norwich City:Anthony Pilkington vào thay Sebastien Bassong
Norwich City-Stoke City Bị phạt đền 11m: Sebastien Bassong (Norwich City) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
Norwich City-Blackpool Thay người bên phía đội Norwich City:Michael Turner vào thay Sebastien Bassong bị chấn thương
Norwich City-Fulham Thay người bên phía đội Norwich City:Ryan Bennett vào thay Sebastien Bassong
Watford-Nottingham Thay người bên phía đội Watford:Tommy Hoban vào thay Sebastien Bassong
Watford-Millwall Thay người bên phía đội Watford:Tommy Hoban vào thay Sebastien Bassong bị chấn thương
Fulham-Watford Sebastien Bassong (Watford) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Crystal Palace-Norwich City Thay người bên phía đội Norwich City:Sebastien Bassong vào thay Timm Klose bị chấn thương
Arsenal-Norwich City Thay người bên phía đội Norwich City:Matthew Jarvis vào thay Sebastien Bassong bị chấn thương
Arsenal-Norwich City Thay người bên phía đội Norwich City:Matthew Jarvis vào thay Sebastien Bassong
Everton-Norwich City Thay người bên phía đội Norwich City:Sebastien Bassong vào thay Ryan Bennett
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sunderland-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Norwich City-Stoke City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Norwich City-Leicester City Bị phạt đền 11m: Sebastien Bassong (Norwich City) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
Chelsea-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Norwich City-Liverpool Goal! Sebastien Bassong (Norwich City) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng sau một tình huống cố định của Cameron Jerome
Norwich City-Tottenham Bị phạt đền 11m: Sebastien Bassong (Norwich City) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
Norwich City-Tottenham Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Bristol City-Norwich City Thay người bên phía đội Norwich City:Sebastien Bassong vào thay Josh Murphy
Norwich City-Man City Thay người bên phía đội Norwich City:Kyle Lafferty vào thay Sebastien Bassong
Rotherham Utd-Norwich City Sebastien Bassong (Norwich City) nhận thẻ vàng
Everton-Norwich City Goal! Sebastien Bassong (Norwich City)