Robert Acquafresca

Robert Acquafresca

Sinh ngày 9/10/1987
Quốc tịch Italy Turin Ý
Chiều cao 184cm
Cân nặng 67kg
Vị trí thi đấu Tiền đạo

CLB Robert Acquafresca đã từng thi đấu

CLB Quốc gia HLV trưởng Thành phố
Italy Ý Giampiero Ventura

Các sự kiện gắn liền với Robert Acquafresca

Trận Sự kiện
Treviso-Livorno Thay người bên phía đội Treviso:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Luciano Andre da Silva Pinga
Treviso-Chievo Thay người bên phía đội Treviso:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Luciano Andre da Silva Pinga
Treviso-Juventus Thay người bên phía đội Treviso:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Blazej Vascák
Messina-Treviso Thay người bên phía đội Treviso:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Dino Fava
Lecce-Treviso Thay người bên phía đội Treviso:Tiền đạo Ferreira Reginaldo vào thay Robert Acquafresca
Treviso-Udinese Thay người bên phía đội Treviso:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Ferreira Reginaldo
Cagliari-Roma Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
AC Milan-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Daniele Conti
Livorno-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành
Livorno-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Davide Biondini
Livorno-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Empoli Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Alessandro Agostini
Cagliari-Empoli Thay người bên phía đội Cagliari:Hậu vệ Michele Ferri vào thay Robert Acquafresca
Inter Milan-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Joaquin Larrivey vào thay Robert Acquafresca
Udinese-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Andrea Cossu
Udinese-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Reggina Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca bị chấn thương
Torino-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Joaquin Larrivey bị chấn thương
Torino-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Michele Fini
Napoli-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Pasquale Foggia
Cagliari-Juventus Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri
Genoa-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Joaquin Larrivey vào thay Robert Acquafresca
Parma-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Joaquin Larrivey
Calcio Catania-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Joaquin Larrivey vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Palermo Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Joaquin Larrivey
Lazio-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri
Lazio-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đánh đầu vào góc cao bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Pasquale Foggia
Napoli-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Siena Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Joaquin Larrivey vào thay Robert Acquafresca
Genoa-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Joaquin Larrivey vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Calcio Catania Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Alessandro Budel vào thay Robert Acquafresca
Roma-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Joaquin Larrivey
Torino-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Michele Fini
Inter Milan-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng của Michele Fini
Inter Milan-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Atalanta-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Lazio-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành
Lazio-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Michele Fini vào thay Robert Acquafresca
Roma-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Joaquin Larrivey vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-AC Milan Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đánh đầu vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Daniele Conti
Juventus-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Livorno Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Marco Mancosu vào thay Robert Acquafresca
AC Milan-Cagliari Robert Acquafresca (Cagliari) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
AC Milan-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Fiorentina-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Pasquale Foggia
Chievo-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri
Cagliari-Genoa Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành
Bologna-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Andrea Parola vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Udinese Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Andrea Parola
Reggina-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Michele Fini
Cagliari-Calcio Catania Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Juventus-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Joaquin Larrivey
Cagliari-Napoli Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri
Palermo-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Neves Capucho Jeda
Sampdoria-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành
Sampdoria-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Davide Biondini vào thay Robert Acquafresca
Palermo-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Roma Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri bị chấn thương
Cagliari-Roma Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng bằng đầu của Jeda
Cagliari-Genoa Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Andrea Cossu
Cagliari-Genoa Robert Acquafresca (Cagliari) nhận thẻ vàng vì kiểu ăn mừng bàn thắng quá lố
Cagliari-Genoa Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đánh đầu vào góc cao bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Michele Fini
Cagliari-Genoa Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Pasquale Foggia vào thay Robert Acquafresca
Reggina-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Inter Milan Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Davide Biondini
Cagliari-Torino Goal! Neves Capucho Jeda (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng bằng đầu của Robert Acquafresca
Cagliari-Torino Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành
Cagliari-Torino Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng bằng đầu của Andrea Parola
Cagliari-Torino Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Pasquale Foggia vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Atalanta Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành
Cagliari-Atalanta Robert Acquafresca (Cagliari) nhận thẻ vàng vì kiểu ăn mừng bàn thắng quá lố
Cagliari-Atalanta Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Udinese-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đá phạt 11m sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành
Udinese-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Sampdoria-Cagliari Robert Acquafresca (Cagliari) nhận thẻ vàng
Sampdoria-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Joaquin Larrivey vào thay Robert Acquafresca
Lecce-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Lecce-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Atalanta-Roma Thay người bên phía đội Atalanta:Tiền vệ Cristiano Doni vào thay Robert Acquafresca
Thụy Điển-Ý Goal! Robert Acquafresca (�) – Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau một tình huống cố định của Sebastian Giovinco
Thụy Điển-Ý Thay người bên phía đội �:Hậu vệ Andrea Ranocchia vào thay Robert Acquafresca
Belarus-Ý Goal! Robert Acquafresca (�) – Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành
Belarus-Ý Goal! Robert Acquafresca (�) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng của Antonio Candreva
Ý-Đức Thay người bên phía đội �:Tiền đạo Alberto Paloschi vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Atalanta Thay người bên phía đội Atalanta:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Simone Tiribocchi
Atalanta-Napoli Thay người bên phía đội Atalanta:Tiền vệ Cristiano Doni vào thay Robert Acquafresca
Genoa-Atalanta Thay người bên phía đội Atalanta:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Simone Tiribocchi
Napoli-Genoa Thay người bên phía đội Genoa:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay David Suazo
Napoli-Genoa Robert Acquafresca (Genoa) nhận thẻ vàng
Juventus-Genoa Goal! Marco Rossi (Genoa) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Robert Acquafresca sau một pha phản công
Juventus-Genoa Robert Acquafresca (Genoa) nhận thẻ vàng
Juventus-Genoa Thay người bên phía đội Genoa:Hậu vệ Ivan Fatic vào thay Robert Acquafresca
Genoa-Udinese Goal! Robert Acquafresca (Genoa) sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành
Genoa-Udinese Goal! Robert Acquafresca (Genoa) – Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành
Genoa-Udinese Thay người bên phía đội Genoa:Tiền đạo David Suazo vào thay Robert Acquafresca
Sampdoria-Genoa Thay người bên phía đội Genoa:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Raffaele Palladino
Genoa-AC Milan Thay người bên phía đội Genoa:Tiền đạo David Suazo vào thay Robert Acquafresca
Atalanta-Sampdoria Thay người bên phía đội Atalanta:Tiền đạo Simone Tiribocchi vào thay Robert Acquafresca
Atalanta-Calcio Catania Robert Acquafresca (Atalanta) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Siena-Atalanta Goal! Robert Acquafresca (Atalanta) – Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành
Palermo-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri
Palermo-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri
Cagliari-Roma Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đánh đầu vào góc cao bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Davide Biondini
Cagliari-Roma Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Alex Pinardi vào thay Robert Acquafresca
Bari-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Nenê vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Sampdoria Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Andrea Lazzari vào thay Robert Acquafresca
Juventus-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Simon Laner vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Inter Milan Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Nenê
Lazio-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Radja Nainggolan
Cagliari-Bologna Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri
Udinese-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Alessandro Matri
Brescia-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Nenê vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Lecce Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Nenê
Cagliari-Calcio Catania Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Nenê
Parma-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ ngoài vòng 16m50
Parma-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Andrea Cossu
Parma-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Alessandro Matri vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Palermo Goal! Alessandro Matri (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Robert Acquafresca
Cagliari-Palermo Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Roma-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Bari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Robert Acquafresca vào thay Nenê
Cagliari-Bari Đá phạt đền 11m bị thủ môn cản phá: Robert Acquafresca (Cagliari)!
Sampdoria-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Nenê vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Juventus Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Andrea Cossu
Inter Milan-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Lazio Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Simone Missiroli vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Simone Missiroli vào thay Robert Acquafresca
Napoli-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ một góc rất hẹp
Genoa-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) – Đánh đầu vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Davide Biondini
Genoa-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Brescia Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Lecce-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Andrea Lazzari
Lecce-Cagliari Robert Acquafresca (Cagliari) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Lecce-Cagliari Robert Acquafresca (Cagliari) nhận thẻ vàng
Lecce-Cagliari Goal! Robert Acquafresca (Cagliari) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng lật cánh của Simone Missiroli sau một pha phản công
Lecce-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền đạo Daniele Ragatzu vào thay Robert Acquafresca
Cagliari-Fiorentina Goal! Andrea Cossu (Cagliari) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Robert Acquafresca
Calcio Catania-Cagliari Thay người bên phía đội Cagliari:Tiền vệ Simone Missiroli vào thay Robert Acquafresca bị chấn thương
Bologna-Parma Thay người bên phía đội Bologna:Henry Giménez vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Fiorentina Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Marco Di Vaio
Lecce-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Gastón Ramírez
Inter Milan-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Marco Di Vaio
Inter Milan-Bologna Goal! Robert Acquafresca (Bologna) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Jean-François Gillet
Bologna-Udinese Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Saphir Sliti Taider
Bologna-Novara Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Gastón Ramírez
Bologna-Novara Goal! Robert Acquafresca (Bologna) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành ở một khoảng cách rất gần
Bologna-Novara Robert Acquafresca (Bologna) nhận thẻ vàng vì kiểu ăn mừng bàn thắng quá lố
Lazio-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Marco Di Vaio vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Chievo Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Gastón Ramírez
Atalanta-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Panagiotis Kone
Bologna-Palermo Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Marco Di Vaio
Cesena-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Gastón Ramírez
Cesena-Bologna Robert Acquafresca (Bologna) nhận thẻ vàng
AC Milan-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Marco Di Vaio
Calcio Catania-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Marco Di Vaio vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Napoli Goal! Alessandro Diamanti (Bologna) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Robert Acquafresca
Bologna-Napoli Thay người bên phía đội Bologna:Matteo Rubin vào thay Robert Acquafresca
Parma-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Marco Di Vaio
Chievo-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Cristian Pasquato vào thay Robert Acquafresca
Chievo-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Cristian Pasquato vào thay Robert Acquafresca
Bologna-AC Milan Thay người bên phía đội Bologna:Alberto Gilardino vào thay Robert Acquafresca
Siena-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Manolo Gabbiadini vào thay Robert Acquafresca
Fiorentina-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Archimede Morleo
Fiorentina-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Marco Di Vaio
Bologna-Lecce Thay người bên phía đội Bologna:Gastón Ramírez vào thay Robert Acquafresca
Juventus-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Marco Di Vaio vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Inter Milan Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Marco Di Vaio
Udinese-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Marco Di Vaio
Genoa-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Cristian Pasquato
Bologna-Chievo Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Alberto Gilardino
Novara-Bologna Goal! Robert Acquafresca (Bologna) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng bằng đầu của Daniele Portanova sau một pha phản công
Novara-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Henry Giménez vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Lazio Robert Acquafresca (Bologna) – Phản lưới nhà!
Bologna-Lazio Thay người bên phía đội Bologna:Daniele Vantaggiato vào thay Robert Acquafresca
Chievo-Bologna Goal! Robert Acquafresca (Bologna) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau một tình huống cố định của Gastón Ramírez
Chievo-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Daniele Vantaggiato vào thay Robert Acquafresca
Palermo-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Henry Giménez vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Cesena Thay người bên phía đội Bologna:Henry Giménez vào thay Robert Acquafresca
Levante-Olympiacos Thay người bên phía đội Levante:Robert Acquafresca vào thay Obafemi Martins
Levante-Olympiacos Thay người bên phía đội Levante:Robert Acquafresca vào thay Obafemi Martins
Cagliari-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Marco Di Vaio vào thay Robert Acquafresca
Olympiacos-Levante Thay người bên phía đội Levante:Robert Acquafresca vào thay Obafemi Martins
Rubin-Levante Thay người bên phía đội Levante:Valdo vào thay Robert Acquafresca
Genoa-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Nico Pulzetti
Bologna-Calcio Catania Thay người bên phía đội Bologna:Henry Giménez vào thay Robert Acquafresca
Napoli-Bologna Goal! Robert Acquafresca (Bologna) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Nico Pulzetti
Napoli-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Gastón Ramírez vào thay Robert Acquafresca
Bologna-Atalanta Robert Acquafresca (Bologna) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Bologna-Atalanta Thay người bên phía đội Bologna:Rolando Bianchi vào thay Robert Acquafresca
Inter Milan-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay René Krhin
Bologna-Parma Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Jonathan Cristaldo
Juventus-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Michele Pazienza
Bologna-Calcio Catania Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Rolando Bianchi
Valencia-Levante Thay người bên phía đội Levante:Obafemi Martins vào thay Robert Acquafresca
Lazio-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Federico Rodríguez vào thay Robert Acquafresca
Granada-Levante Thay người bên phía đội Levante:Robert Acquafresca vào thay Pedro Ríos
Granada-Levante Goal! Robert Acquafresca (Levante) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Vicente Iborra
Granada-Levante Robert Acquafresca (Levante) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Levante-Sevilla Thay người bên phía đội Levante:Roger vào thay Robert Acquafresca
Real Madrid-Levante Thay người bên phía đội Levante:Nabil El Zhar vào thay Robert Acquafresca
Mallorca-Levante Goal! Robert Acquafresca (Levante) – Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Pedro López
Mallorca-Levante Thay người bên phía đội Levante:Roger vào thay Robert Acquafresca
Levante-Zaragoza Thay người bên phía đội Levante:Roger vào thay Robert Acquafresca
Levante-Rayo Vallecano Goal! Robert Acquafresca (Levante) sút chân trái vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng của Rubén García
Levante-Rayo Vallecano Robert Acquafresca (Levante) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Athletic Bilbao-Levante Thay người bên phía đội Levante:Míchel vào thay Robert Acquafresca
Levante-Betis Thay người bên phía đội Levante:Míchel vào thay Robert Acquafresca bị chấn thương
Bologna-Sampdoria Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Rolando Bianchi
Bologna-Hellas Verona Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Diego Pérez
Sassuolo-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Diego Laxalt
Bologna-Genoa Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Jonathan Cristaldo
Bologna-Genoa Robert Acquafresca (Bologna) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Calcio Catania-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Jonathan Cristaldo
Bologna-Napoli Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Archimede Morleo
Sampdoria-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Archimede Morleo
Bologna-Udinese Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Rolando Bianchi
Bologna-Sassuolo Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Rolando Bianchi bị chấn thương
Atalanta-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Luca Rizzo
Napoli-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Sergio Floccari vào thay Robert Acquafresca
Lazio-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Mattia Destro vào thay Robert Acquafresca
Lazio-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Mattia Destro vào thay Robert Acquafresca
Fiorentina-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Luca Rizzo
Torino-Bologna Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Matteo Mancosu
Bologna-Chievo Thay người bên phía đội Bologna:Robert Acquafresca vào thay Saphir Taïder
Juventus-Bologna Robert Acquafresca (Bologna) nhận thẻ vàng
Juventus-Bologna Robert Acquafresca (Bologna) nhận thẻ vàng
Cagliari-Piacenza Goal! Robert Acquafresca (Cagliari)