Quảng Ngãi FC

Thông tin Quảng Ngãi FC

Sân nhà Quảng Ngãi
HLV trưởng Nguyễn Thành Giang
Sức chứa 0
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch
Năm thành lập 2006
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2008 Tiền Giang 1-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Cần Thơ 3-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Đồng Tháp 5-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Huế 4-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-1 Ninh Bình 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 1-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-1 Quân Khu 4 0%-0%
2008 Quân Khu 7 0-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2008 Tây Ninh 1-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-2 Đồng Nai 0%-0%
2008 An Giang 2-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-2 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-0 Huế 0%-0%
2008 Ninh Bình 1-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 2-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Quân Khu 5 2-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quân Khu 4 1-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-0 Quân Khu 7 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 3-1 An Giang 0%-0%
2007 Tiền Giang 0-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-4 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-0 Ninh Bình 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 1-0 Hải Phòng 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-5 Cần Thơ 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-1 An Giang 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 1-1 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 3-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 0-2 Thể Công 0%-0%
2007 Quảng Nam 2-2 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Quân Khu 4 5-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Đồng Nai 5-2 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 1-4 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 3-2 Tây Ninh 0%-0%
2007 Ninh Bình 1-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Hải Phòng 1-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 An Giang 3-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 0-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Thể Công 4-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 3-2 Quân Khu 4 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 5-2 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%