Quảng Nam

Thông tin Quảng Nam

Sân nhà Tam Kỳ
HLV trưởng Hoàng Văn Phúc
Sức chứa 16000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Lê Nguyên Hồng
Năm thành lập 1997
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Quảng Nam 1-2 Bình Dương 0%-0%
2019 Hải Phòng 0-3 Quảng Nam 0%-0%
2019 Khánh Hòa 3-2 Quảng Nam 0%-0%
2019 Quảng Nam 1-1 Nam Định 0%-0%
2019 TPHCM 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2019 Thanh Hóa 3-2 Quảng Nam 0%-0%
2019 Quảng Nam 0-2 Viettel 0%-0%
2019 Quảng Nam 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2019 Sài Gòn 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2019 Quảng Nam 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2019 Đà Nẵng 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2019 Quảng Nam 1-1 Hà Nội 0%-0%
2019 Sông Lam Nghệ An 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2018 Sài Gòn 4-1 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 2-2 Đà Nẵng 0%-0%
2018 Quảng Nam 2-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Thanh Hóa 5-0 Quảng Nam 0%-0%
2018 Cần Thơ 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 2-1 TPHCM 0%-0%
2018 Nam Định 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 4-4 Bình Dương 0%-0%
2018 Quảng Nam 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hà Nội 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2018 Khánh Hòa 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 0-1 Hà Nội 0%-0%
2018 Quảng Nam 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2018 TPHCM 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 5-2 Nam Định 0%-0%
2018 Quảng Nam 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Bình Dương 3-1 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 0-0 Khánh Hòa 0%-0%
2018 Hải Phòng 0-2 Quảng Nam 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 1-0 Thanh Hóa 0%-0%
2018 Đà Nẵng 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2018 Quảng Nam 1-1 Sài Gòn 0%-0%
2017 Quảng Nam 3-1 TPHCM 0%-0%
2017 Hà Nội 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2017 Quảng Nam 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Đà Nẵng 0-2 Quảng Nam 0%-0%
2017 Quảng Nam 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Cần Thơ 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2017 Quảng Nam 1-1 Bình Dương 0%-0%
2017 Quảng Nam 2-1 Hải Phòng 0%-0%
2017 Thanh Hóa 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2017 Long An 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2017 Quảng Nam 1-1 Sài Gòn 0%-0%
2017 Quảng Nam 3-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Khánh Hòa 0-3 Quảng Nam 0%-0%
2017 Quảng Nam 1-1 Long An 0%-0%
2017 Sài Gòn 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2017 Quảng Nam 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2017 Bình Dương 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2017 Hải Phòng 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2017 Quảng Nam 1-1 Thanh Hóa 0%-0%
2017 Quảng Nam 2-2 Khánh Hòa 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 2-4 Quảng Nam 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 1-3 Quảng Nam 0%-0%
2017 Quảng Nam 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2017 Quảng Nam 2-1 Hà Nội 0%-0%
2017 TPHCM 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 6-2 Long An 0%-0%
2016 Bình Dương 1-3 Quảng Nam 0%-0%
2016 Hải Phòng 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Quảng Nam 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2016 Đà Nẵng 3-4 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2016 Khánh Hòa 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2016 Thanh Hóa 4-4 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 3-3 Sài Gòn 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 1-4 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 2-1 Bình Dương 0%-0%
2016 Quảng Nam 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Quảng Nam 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2016 Cần Thơ 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 1-1 Khánh Hòa 0%-0%
2016 Sài Gòn 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2016 Quảng Nam 2-0 Thanh Hóa 0%-0%
2016 Quảng Nam 0-1 Hải Phòng 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 3-3 Quảng Nam 0%-0%
2016 Long An 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2015 Quảng Nam 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2015 Bình Dương 1-3 Quảng Nam 0%-0%
2015 Thanh Hóa 3-4 Quảng Nam 0%-0%
2015 Quảng Nam 5-0 Hải Phòng 0%-0%
2015 Quảng Nam 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 3-2 Quảng Nam 0%-0%
2015 Quảng Nam 2-1 Đà Nẵng 0%-0%
2015 Quảng Nam 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Nai 3-1 Quảng Nam 0%-0%
2015 Khánh Hòa 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2015 Quảng Nam 4-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Quảng Nam 2-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Long An 4-3 Quảng Nam 0%-0%
2015 Quảng Nam 4-1 Khánh Hòa 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2015 Quảng Nam 0-0 Thanh Hóa 0%-0%
2015 Hải Phòng 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2015 Quảng Nam 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Đà Nẵng 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2015 Đồng Tháp 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2015 Quảng Nam 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Quảng Nam 2-2 Long An 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 4-4 Quảng Nam 0%-0%
2015 Cần Thơ 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam 0%-0%
2014 Quảng Nam 0-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Hải Phòng 0-2 Quảng Nam 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2014 Quảng Nam 1-0 Long An 0%-0%
2014 Quảng Nam 1-3 Bình Dương 0%-0%
2014 Quảng Nam 2-3 Thanh Hóa 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2014 Quảng Nam 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đà Nẵng 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2014 Quảng Nam 3-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2014 Quảng Nam 0-3 Đà Nẵng 0%-0%
2014 Đồng Nai 5-1 Quảng Nam 0%-0%
2014 Quảng Nam 6-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Thanh Hóa 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2014 Bình Dương 5-2 Quảng Nam 0%-0%
2014 Long An 0-2 Quảng Nam 0%-0%
2014 Quảng Nam 3-5 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Quảng Nam 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 6-1 Quảng Nam 0%-0%
2014 Quảng Nam 1-0 An Giang 0%-0%
2013 An Giang 6-4 Quảng Nam 0%-0%
2013 Quảng Nam 4-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 Quảng Nam 5-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 Bình Định 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2013 Quảng Nam 3-0 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 Đồng Tháp 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2013 Quảng Nam 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2013 Quảng Nam 2-2 An Giang 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2013 Quảng Nam 0-3 Bình Định 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2013 Quảng Nam 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Cần Thơ 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Quảng Nam 0-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Lâm Đồng 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Long An 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Quảng Nam 2-3 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-1 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 An Giang 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2012 Đồng Nai 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-4 Bình Định 0%-0%
2012 CLB BÐ Hà Nội 1-3 Quảng Nam 0%-0%
2012 Cần Thơ 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2012 Quảng Nam 0-0 TPHCM 0%-0%
2012 Bình Định 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-0 Lâm Đồng 0%-0%
2012 Quảng Nam 0-1 Long An 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2012 Trẻ Đà Nẵng 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Quảng Nam 0-0 An Giang 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2012 TPHCM 2-4 Quảng Nam 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2011 Đồng Nai 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 2-1 Nam Định 0%-0%
2011 Quảng Nam 1-1 TPHCM 0%-0%
2011 Tây Ninh 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 2-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 Quảng Nam 3-0 Bình Định 0%-0%
2011 An Giang 4-2 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Cần Thơ 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2011 Kiên Giang 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 4-0 Huế 0%-0%
2011 CLB BÐ Hà Nội 4-3 Quảng Nam 0%-0%
2011 Sài Gòn Xuân Thành 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Quảng Nam 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 Nam Định 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2011 TPHCM 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Bình Định 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 1-2 An Giang 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 1-6 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 Quảng Nam 0-2 Kiên Giang 0%-0%
2011 Huế 1-3 Quảng Nam 0%-0%
2011 Quảng Nam 0-0 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2010 Quảng Nam 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2010 CLB BÐ Hà Nội 0-3 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Quảng Nam 0-1 An Giang 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2010 TPHCM 3-3 Quảng Nam 0%-0%
2010 Tiền Giang 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Bình Định 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2010 Huế 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 Cần Thơ 0-2 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 0-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 An Giang 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 3-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 Tây Ninh 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 2-0 TPHCM 0%-0%
2010 Quảng Nam 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 4-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 1-0 Bình Định 0%-0%
2010 Đồng Nai 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 Quảng Nam 0-0 Huế 0%-0%
2009 Quảng Nam 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Quảng Nam 0-0 An Giang 0%-0%
2009 Cần Thơ 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2009 Quảng Nam 1-3 Saigon United 0%-0%
2009 Quảng Nam 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 3-3 Quảng Nam 0%-0%
2009 Quảng Nam 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2009 Quảng Nam 0-1 Huế 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 4-2 Quảng Nam 0%-0%
2009 Ninh Bình 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 Quảng Nam 1-2 Bình Định 0%-0%
2009 Quảng Nam 3-3 Cần Thơ 0%-0%
2009 Tiền Giang 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 Saigon United 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 Quảng Nam 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Quảng Nam 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Tây Ninh 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2009 Đồng Nai 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 Quảng Nam 3-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Huế 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 Bình Định 3-1 Quảng Nam 0%-0%
2007 Thể Công 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2007 Quảng Nam 0-2 Tiền Giang 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Quảng Nam 2-2 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-0 An Giang 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-2 Hải Phòng 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2007 Quân Khu 4 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Ninh Bình 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Đồng Nai 3-2 Quảng Nam 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2007 Quảng Nam 2-4 Thể Công 0%-0%
2007 Quảng Nam 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2007 Tiền Giang 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2007 An Giang 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Hải Phòng 7-1 Quảng Nam 0%-0%
2007 Quảng Nam 0-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-0 Quân Khu 4 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-1 Ninh Bình 0%-0%
2007 Quảng Nam 0-1 Đồng Nai 0%-0%
2007 Quảng Nam 2-0 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%