Quân Khu 5

Thông tin Quân Khu 5

Sân nhà Quân Khu 5
HLV trưởng Nguyễn Văn Nam
Sức chứa 0
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch
Năm thành lập 1998
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2008 Quân Khu 5 6-5 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 5 0-0 An Giang 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 4-2 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2008 Tiền Giang 2-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Cần Thơ 4-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-4 Huế 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-0 Ninh Bình 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 2-0 Quân Khu 7 0%-0%
2008 Quân Khu 4 3-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Đồng Tháp 4-1 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 0-1 Quân Khu 5 0%-0%
2008 An Giang 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2008 Đồng Nai 4-2 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 3-2 Tiền Giang 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Huế 2-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Ninh Bình 2-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 2-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quân Khu 7 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 3-2 Quân Khu 4 0%-0%
2008 Tây Ninh 3-1 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Tiền Giang 2-1 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Thể Công 3-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 0-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 1-1 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Quân Khu 5 3-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Quân Khu 5 2-0 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2007 Quân Khu 5 2-2 Hải Phòng 0%-0%
2007 Quân Khu 5 3-1 Quân Khu 4 0%-0%
2007 Quân Khu 5 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2007 Ninh Bình 2-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Cần Thơ 2-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-2 Tiền Giang 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-1 Thể Công 0%-0%
2007 Quân Khu 5 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Đồng Nai 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 3-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Quảng Nam 0-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Hải Phòng 0-2 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Quân Khu 4 2-1 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-1 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-0 Ninh Bình 0%-0%
2007 Quân Khu 5 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-0 An Giang 0%-0%