Paul Joseph Arriola Hendricks (aka Paul Arriola)

Paul Joseph Arriola Hendricks (aka Paul Arriola)

Sinh ngày 2/5/1995
Quốc tịch USA San Diego Mỹ
Chiều cao 167cm
Cân nặng 66kg
Vị trí thi đấu Tiền đạo