Navibank Sài Gòn

Thông tin Navibank Sài Gòn

Sân nhà Thống Nhất
HLV trưởng Phạm Công Lộc
Sức chứa 25000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ
Năm thành lập 2009
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2012 Kiên Giang 2-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 4-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Đà Nẵng 0-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Bình Dương 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Ninh Bình 1-2 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 2-2 Hải Phòng 0%-0%
2012 Sài Gòn Xuân Thành 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 0-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 3-1 Kiên Giang 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 3-1 Đà Nẵng 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Khánh Hòa 3-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 2-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 0-1 Bình Dương 0%-0%
2012 Đồng Tháp 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 0-2 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 1-2 Ninh Bình 0%-0%
2012 Hải Phòng 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 2-2 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 Đà Nẵng 2-2 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 2-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 0-1 Long An 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 2-0 Hải Phòng 0%-0%
2011 Khánh Hòa 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 2-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 3-0 Ninh Bình 0%-0%
2011 Đồng Tháp 0-2 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Bình Dương 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 5-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 4-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Long An 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Hải Phòng 2-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 2-1 Khánh Hòa 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 3-2 Bình Dương 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 3-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Ninh Bình 0-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-2 Long An 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 0-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 0-2 Khánh Hòa 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 0-1 Hải Phòng 0%-0%
2010 Bình Dương 0-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 3-1 Đà Nẵng 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-4 Nam Định 0%-0%
2010 Ninh Bình 3-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Long An 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 Khánh Hòa 4-3 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Hải Phòng 1-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-3 Bình Dương 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 1-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Đà Nẵng 1-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-4 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Nam Định 1-2 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-2 Ninh Bình 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%