Lam Sơn Thanh Hóa

Thông tin Lam Sơn Thanh Hóa

Sân nhà Thanh Hóa
HLV trưởng Triệu Quang Hà
Sức chứa 14000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Triệu Quốc Hưng
Năm thành lập 2009
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2012 Đồng Tháp 3-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 1-2 Khánh Hòa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-1 Kiên Giang 0%-0%
2012 Hải Phòng 2-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 3-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Sài Gòn Xuân Thành 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Bình Dương 4-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Đà Nẵng 1-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 1-0 Ninh Bình 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 4-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Khánh Hòa 0-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Kiên Giang 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 3-0 Hải Phòng 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 3-5 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 2-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 1-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 3-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Ninh Bình 1-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-1 Bình Dương 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 0-0 Đà Nẵng 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 1-2 Long An 0%-0%
2011 Khánh Hòa 4-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Đồng Tháp 2-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Đà Nẵng 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 2-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 4-1 Bình Dương 0%-0%
2011 Hải Phòng 2-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Ninh Bình 2-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 2-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 3-1 Ninh Bình 0%-0%
2011 Long An 0-3 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 3-0 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 3-3 Đà Nẵng 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 3-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Bình Dương 4-3 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 3-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 3-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 2-4 Đà Nẵng 0%-0%
2010 Nam Định 1-3 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 2-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 1-1 Ninh Bình 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 3-2 Khánh Hòa 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 0-0 Long An 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 4-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 4-1 Hải Phòng 0%-0%
2010 Bình Dương 5-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đà Nẵng 3-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 1-1 Nam Định 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 Ninh Bình 4-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Khánh Hòa 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 1-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Long An 0-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 3-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Hải Phòng 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 2-6 Bình Dương 0%-0%