Kalu Uche

Kalu Uche

Sinh ngày 11/14/1982
Quốc tịch Nigeria Aba Nigeria
Chiều cao 179cm
Cân nặng 71kg
Vị trí thi đấu Tiền vệ

CLB Kalu Uche đã từng thi đấu

CLB Quốc gia HLV trưởng Thành phố
Wisla Krakow SA Ba Lan Kazimierz Moskal
UD Almeria Tây Ban Nha Miguel Rivera Almeria

Các sự kiện gắn liền với Kalu Uche

Trận Sự kiện
Wisla-Panathinaikos Goal! Kalu Uche (Wisla)
Panathinaikos-Wisla Thay người bên phía đội Wisla:Marcin Kuźba vào thay Kalu Uche
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Athletic Bilbao-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Miguel Angel Corona
Athletic Bilbao-Almeria Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valencia Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Miguel Angel Corona
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Getafe-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Juanma Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Sevilla Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Juanma Ortiz
Betis-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo bị chấn thương
Almeria-Getafe Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Miguel Angel Corona
Almeria-Getafe Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng
Almeria-Real Madrid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Miguel Angel Corona
Almeria-Real Madrid Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Espanyol Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Fernando Soriano
Almeria-Espanyol Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh sau một tình huống cố định của Negredo
Villarreal-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Fernando Soriano vào thay Kalu Uche
Valencia-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo bị chấn thương
Almeria-Real Madrid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Numancia-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Juanito
Mallorca-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Santander Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Miguel Angel Corona
Almeria-Real Murcia Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Santander-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Kalu Uche
Almeria-Athletic Bilbao Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Miguel Angel Corona
Almeria-Betis Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Miguel Angel Corona
Almeria-Betis Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh nhau
Espanyol-Almeria Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh sau một tình huống cố định của Mané
Espanyol-Almeria Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân trái vào góc cao bên trái khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Albert Crusat sau một pha phản công
Almeria-Barcelona Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Rubén Pulido
Almeria-Barcelona Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc cao bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Miguel Angel Corona
Almeria-Atletico Madrid Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành
Almeria-Athletic Bilbao Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành
Zaragoza-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay José Ortiz
Zaragoza-Almeria Goal! Negredo (Almeria) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng sau quả phạt góc của Kalu Uche
Almeria-Levante Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Atletico Madrid-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Juan Manuel Ortiz
Malaga-Almeria Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Juanma Ortiz
Almeria-Valladolid Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Albert Crusat
Almeria-Valladolid Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh nhau
Sevilla-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Mané bị chấn thương
Almeria-Getafe Thay người bên phía đội Almeria:Hậu vệ Chico vào thay Kalu Uche
Almeria-Betis Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay José Ortiz
Getafe-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Miguel Angel Corona vào thay Kalu Uche
Sevilla-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Pablo Piatti vào thay Kalu Uche
Almeria-Barcelona Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Pablo Piatti vào thay Kalu Uche
Almeria-Recreativo Huelva Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Veljko Paunovic vào thay Kalu Uche
Real Madrid-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Miguel Angel Corona vào thay Kalu Uche bị chấn thương
Mallorca-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Iriney
Deportivo-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Pablo Piatti
Almeria-Numancia Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng của Negredo
Almeria-Numancia Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Pablo Piatti vào thay Kalu Uche
Santander-Almeria Goal! Juanma Ortiz (Almeria) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng của Kalu Uche
Santander-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Esteban Solari vào thay Kalu Uche bị chấn thương
Almeria-Sporting Gijon Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng của Negredo
Almeria-Sporting Gijon Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Pablo Piatti vào thay Kalu Uche
Deportivo-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Deportivo-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Valencia Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Juan Manuel Ortiz
Real Madrid-Almeria Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào góc cao bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Fernando Soriano
Real Madrid-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Kalu Uche
Almeria-Mallorca Goal! Mané (Almeria) sút chân phải vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh của Kalu Uche
Almeria-Mallorca Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Natalio vào thay Kalu Uche
Almeria-Santander Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Athletic Bilbao-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Albert Crusat
Almeria-Osasuna Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Negredo
Almeria-Atletico Madrid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Miguel Angel Corona vào thay Kalu Uche
Villarreal-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Hậu vệ Juanito vào thay Kalu Uche
Almeria-Sevilla Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Natalio vào thay Kalu Uche
Almeria-Getafe Goal! Míchel (Almeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Kalu Uche
Almeria-Santander Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Miguel Angel Corona
Barcelona-Almeria Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng
Barcelona-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Pablo Piatti vào thay Kalu Uche
Malaga-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Fernando Soriano
Almeria-Valencia Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Modeste M’Bami
Zaragoza-Almeria Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Osasuna Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của José Ortiz
Almeria-Athletic Bilbao Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đá phạt 11m sút chân phải vào chính giữa khung thành
Real Madrid-Almeria Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành
Almeria-Deportivo Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc cao bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Míchel
Getafe-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Henok Goitom
Almeria-Atletico Madrid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Albert Crusat
Santander-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Henok Goitom
Santander-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Henok Goitom bị chấn thương
Almeria-Barcelona Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Albert Crusat
Valencia-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Henok Goitom
Almeria-Zaragoza Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Pablo Piatti
Osasuna-Almeria Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng
Almeria-Mallorca Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Domingo Cisma
Almeria-Real Madrid Goal! Albert Crusat (Almeria) sút chân trái vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng của Kalu Uche
Xerez-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Henok Goitom vào thay Kalu Uche
Almeria-Villarreal Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Albert Crusat sau một pha phản công
Almeria-Villarreal Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50
Almeria-Villarreal Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Juanma Ortiz vào thay Kalu Uche
Sporting Gijon-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Pablo Piatti
Almeria-Athletic Bilbao Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Juanma Ortiz
Barcelona-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Corona
Almeria-Valencia Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Ulloa
Zaragoza-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Juanito
Almeria-Levante Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Henok Goitom
Deportivo-Almeria Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Corona
Deportivo-Almeria Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành ở một khoảng cách rất gần
Deportivo-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Ulloa vào thay Kalu Uche
Getafe-Almeria Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Getafe-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Ulloa vào thay Kalu Uche
Almeria-Malaga Đá phạt đền 11m bị thủ môn cản phá: Kalu Uche (Almeria)!
Almeria-Malaga Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân trái vào góc cao bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Hernán Bernardello
Almeria-Malaga Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Henok Goitom vào thay Kalu Uche
Almeria-Hercules Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Ulloa vào thay Kalu Uche
Almeria-Mallorca Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng của Pablo Piatti
Almeria-Mallorca Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Ulloa vào thay Kalu Uche
Almeria-Sporting Gijon Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Sporting Gijon Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Ulloa vào thay Kalu Uche
Real Madrid-Almeria Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần
Real Madrid-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Henok Goitom vào thay Kalu Uche
Almeria-Zaragoza Goal! Pablo Piatti (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh của Kalu Uche
Sevilla-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Ulloa vào thay Kalu Uche
Almeria-Getafe Goal! Kalu Uche (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Albert Crusat
Almeria-Getafe Goal! Ulloa (Almeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Kalu Uche
Almeria-Real Madrid Kalu Uche (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Real Madrid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Fabián Vargas vào thay Kalu Uche
Almeria-Osasuna Thay người bên phía đội Almeria:Hậu vệ Hernán Pellerano vào thay Kalu Uche
Almeria-Espanyol Goal! Kalu Uche (Almeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ một góc rất hẹp từ đường chuyền bóng của Albert Crusat sau một pha phản công
Almeria-Espanyol Goal! Hernán Bernardello (Almeria) sút chân trái vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng bằng đầu sau quả phạt góc của Kalu Uche
Almeria-Espanyol Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Fabián Vargas vào thay Kalu Uche
Almeria-Deportivo Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Fabián Vargas vào thay Kalu Uche
Malaga-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Juanito vào thay Kalu Uche
Almeria-Atletico Madrid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Henok Goitom vào thay Kalu Uche
Athletic Bilbao-Espanyol Thay người bên phía đội Espanyol:Kalu Uche vào thay Juan Forlín
Athletic Bilbao-Espanyol Goal! Juan Albín (Espanyol) sút chân trái vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng của Kalu Uche
Espanyol-Zaragoza Thay người bên phía đội Espanyol:Rui Fonte vào thay Kalu Uche
Getafe-Espanyol Thay người bên phía đội Espanyol:Álvaro vào thay Kalu Uche
Espanyol-Levante Thay người bên phía đội Espanyol:Kalu Uche vào thay Cristian Gómez
Espanyol-Levante Goal! Kalu Uche (Espanyol) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau một tình huống cố định của Joan Verdú
Espanyol-Rayo Vallecano Goal! Kalu Uche (Espanyol) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Javi López
Espanyol-Rayo Vallecano Goal! Kalu Uche (Espanyol) sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành từ ngoài vòng 16m50
Espanyol-Rayo Vallecano Goal! Kalu Uche (Espanyol) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Sergio García
Espanyol-Rayo Vallecano Thay người bên phía đội Espanyol:Paul Quaye vào thay Kalu Uche
Betis-Espanyol Thay người bên phía đội Espanyol:Kalu Uche vào thay Álvaro
Villarreal-Espanyol Kalu Uche (Espanyol) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Villarreal-Espanyol Thay người bên phía đội Espanyol:Walter Pandiani vào thay Kalu Uche
Espanyol-Real Sociedad Goal! Kalu Uche (Espanyol) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng sau quả phạt góc của Vladimir Weiss
Espanyol-Real Sociedad Thay người bên phía đội Espanyol:Javi López vào thay Kalu Uche
Osasuna-Espanyol Thay người bên phía đội Espanyol:Walter Pandiani vào thay Kalu Uche
Espanyol-Valencia Goal! Kalu Uche (Espanyol) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ một góc rất hẹp từ đường chuyền bóng lật cánh của Víctor Sánchez
Atletico Madrid-Espanyol Thay người bên phía đội Espanyol:Walter Pandiani vào thay Kalu Uche
Espanyol-Sporting Gijon Thay người bên phía đội Espanyol:Walter Pandiani vào thay Kalu Uche
Espanyol-Sevilla Thay người bên phía đội Espanyol:Kalu Uche vào thay Álvaro
Levante-Athletic Bilbao Thay người bên phía đội Levante:Kalu Uche vào thay Andreas Ivanschitz
Levante-Malaga Goal! Kalu Uche (Levante) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng của Toño
Levante-Malaga Thay người bên phía đội Levante:Casadesús vào thay Kalu Uche
Barcelona-Levante Thay người bên phía đội Levante:Casadesús vào thay Kalu Uche
Levante-Granada Kalu Uche (Levante) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Levante-Granada Goal! David Barral (Levante) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Kalu Uche
Rayo Vallecano-Levante Thay người bên phía đội Levante:Kalu Uche vào thay Jordi Xumetra
Rayo Vallecano-Levante Goal! Kalu Uche (Levante) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng của Víctor Camarasa
Levante-Eibar Goal! Kalu Uche (Levante) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành
Levante-Eibar Thay người bên phía đội Levante:Casadesús vào thay Kalu Uche
Real Madrid-Levante Thay người bên phía đội Levante:Casadesús vào thay Kalu Uche
Almeria-Levante Thay người bên phía đội Levante:Kalu Uche vào thay David Barral
Levante-Sevilla Goal! Kalu Uche (Levante) – Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Rubén García
Valencia-Levante Thay người bên phía đội Levante:Kalu Uche vào thay Nabil El Zhar
Levante-Espanyol Goal! Casadesús (Levante) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng bằng đầu của Kalu Uche
Getafe-Levante Thay người bên phía đội Levante:Kalu Uche vào thay Morales
Levante-Cordoba Thay người bên phía đội Levante:Kalu Uche vào thay Casadesús
Real Sociedad-Levante Thay người bên phía đội Levante:Kalu Uche vào thay Iván Ramis
Levante-Atletico Madrid Goal! Kalu Uche (Levante) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành ở một khoảng cách rất gần
Levante-Atletico Madrid Thay người bên phía đội Levante:Rafael Martins vào thay Kalu Uche
Pháp-Nigeria Thay người bên phía đội Nigeria:Tiền vệ Dickson Etuhu vào thay Kalu Uche
Nigeria-Saudi Arabia Thay người bên phía đội Nigeria:Tiền đạo Ikechukwu Uche vào thay Kalu Uche
Nigeria-Tunisia Thay người bên phía đội Nigeria:Nwankwo Kanu vào thay Kalu Uche
Nigeria-Colombia Thay người bên phía đội Nigeria:Kalu Uche vào thay Peter Osaze Odemwingie
Almeria-Deportivo Thay người bên phía đội Almeria:Sundy Zongo Jonathan vào thay Kalu Uche
Nigeria-Bắc Triều Tiên Thay người bên phía đội Nigeria:Kalu Uche vào thay Sani Kaita
Barcelona-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Kalu Uche vào thay Corona
Áo-Nigeria Goal! Kalu Uche (Nigeria) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Yakubu
Áo-Nigeria Kalu Uche (Nigeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Áo-Nigeria Thay người bên phía đội Nigeria:Tiền vệ Lukman Haruna vào thay Kalu Uche
Almeria-Barcelona Thay người bên phía đội Almeria:José Ortiz vào thay Kalu Uche
Ai Cập-Nigeria Goal! Chinedu Obasi (Nigeria) sút chân trái vào góc cao bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Kalu Uche
Ai Cập-Nigeria Thay người bên phía đội Nigeria:Tiền đạo Victor Obinna vào thay Kalu Uche
Nigeria-Benin Thay người bên phía đội Nigeria:Tiền vệ Sani Kaita vào thay Kalu Uche
Nigeria-Algeria Thay người bên phía đội Nigeria:Tiền đạo Obafemi Martins vào thay Kalu Uche
Argentina-Nigeria Thay người bên phía đội Nigeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Taye Taiwo bị chấn thương
Hy Lạp-Nigeria Goal! Kalu Uche (Nigeria) từ một pha đá phạt sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành
Nigeria-Hàn Quốc Goal! Kalu Uche (Nigeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Chidi Odiah
Nigeria-Hàn Quốc Goal! Kalu Uche (Nigeria) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Chidi Odiah
Ghana-Nigeria Thay người bên phía đội Nigeria:Kalu Uche vào thay Ahmed Musaab
Almeria-Mallorca Thay người bên phía đội Almeria:Kalu Uche vào thay Diego Valeri
Almeria-Mallorca Goal! Kalu Uche (Almeria)
Nam Phi-Nigeria Thay người bên phía đội Nigeria:Kalu Uche vào thay Shola Ameobi
Nam Phi-Nigeria Goal! Kalu Uche (Nigeria)
Nam Phi-Nigeria Goal! Kalu Uche (Nigeria)