Justin Grioli

Justin Grioli

Sinh ngày 9/20/1987
Quốc tịch Malta Malta
Chiều cao -1cm
Cân nặng -1kg
Vị trí thi đấu Tiền vệ

Các sự kiện gắn liền với Justin Grioli

Trận Sự kiện
Petrzalka-Valletta Thay người bên phía đội Valletta:David Camilleri vào thay Justin Grioli
Petrzalka-Valletta Thay người bên phía đội Valletta:David Camilleri vào thay Justin Grioli
Keflavik-Valletta Thay người bên phía đội Valletta:Justin Grioli vào thay Dyson Falzon
Malta-Na Uy Thay người bên phía đội Malta:Justin Grioli vào thay Ryan Fenech
Keshla-Balzan Thay người bên phía đội Balzan:Justin Grioli vào thay Alfred Effiong