Juan Manuel Ortiz (aka Juanma)

Juan Manuel Ortiz (aka Juanma)

Sinh ngày 2/28/1982
Quốc tịch Spain Guardamar del Segura Tây Ban Nha
Chiều cao 179cm
Cân nặng 70kg
Vị trí thi đấu Tiền vệ

CLB Juan Manuel Ortiz (aka Juanma) đã từng thi đấu

CLB Quốc gia HLV trưởng Thành phố
Rangers Scotland Ally McCoist Glasgow
UD Almeria Tây Ban Nha Miguel Rivera Almeria
Granada CF Tây Ban Nha Tony Adams

Các sự kiện gắn liền với Juan Manuel Ortiz (aka Juanma)

Trận Sự kiện
Villarreal-Osasuna Juan Manuel Ortiz (Osasuna) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Villarreal-Osasuna Thay người bên phía đội Osasuna:Tiền đạo Brit vào thay Juan Manuel Ortiz
Osasuna-Betis Thay người bên phía đội Osasuna:Tiền vệ Ludovic Delporte vào thay Juan Manuel Ortiz
Espanyol-Osasuna Thay người bên phía đội Osasuna:Tiền vệ Juan Manuel Ortiz vào thay Valdo
Athletic Bilbao-Osasuna Thay người bên phía đội Osasuna:Tiền vệ Juan Manuel Ortiz vào thay Javier Flaño
Osasuna-Getafe Thay người bên phía đội Osasuna:Tiền vệ Juan Manuel Ortiz vào thay Javier Flaño
Zaragoza-Osasuna Thay người bên phía đội Osasuna:Tiền vệ Juan Manuel Ortiz vào thay Valdo
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valladolid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Getafe Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Natalio vào thay Juan Manuel Ortiz
Recreativo Huelva-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Natalio vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Espanyol Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Espanyol Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Deportivo Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Real Madrid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Fernando Soriano vào thay Juan Manuel Ortiz
Mallorca-Almeria Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Mallorca-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Hậu vệ Aitor López Rekarte vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Real Murcia Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Real Murcia Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Santander-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Miguel Angel Corona vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Athletic Bilbao Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Athletic Bilbao Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Deportivo-Almeria Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Deportivo-Almeria Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Barcelona Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Valencia Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Juan Manuel Ortiz
Real Madrid-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Natalio vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Mallorca Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Juan Manuel Ortiz vào thay Negredo
Almeria-Levante Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Juan Manuel Ortiz vào thay José Ortiz
Almeria-Levante Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Real Murcia-Almeria Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Real Murcia-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Natalio vào thay Juan Manuel Ortiz
Atletico Madrid-Almeria Goal! Juan Manuel Ortiz (Almeria) sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Mané
Atletico Madrid-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Kalu Uche vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Santander Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo Natalio vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Villarreal Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Villarreal Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Sevilla-Almeria Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Sevilla-Almeria Goal! Juan Manuel Ortiz (Almeria) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Negredo
Barcelona-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Zaragoza Thay người bên phía đội Almeria:Tiền vệ Juan Manuel Ortiz vào thay José Ortiz
Almeria-Atletico Madrid Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Recreativo Huelva Thay người bên phía đội Almeria:Tiền đạo José Ortiz vào thay Juan Manuel Ortiz
Espanyol-Almeria Goal! Veljko Paunovic (Almeria) – Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Juan Manuel Ortiz
Villarreal-Almeria Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Sevilla Juan Manuel Ortiz (Almeria) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Almeria-Mallorca Thay người bên phía đội Almeria:Juan Manuel Ortiz vào thay José Ortiz
AEK Larnaca-Bordeaux Juan Manuel Ortiz (AEK Larnaca) nhận thẻ đỏ trực tiếp
Almeria-Deportivo Goal! Juan Manuel Ortiz (Almeria)
Deportivo-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Sundy Zongo Jonathan vào thay Juan Manuel Ortiz
Almeria-Mallorca Thay người bên phía đội Almeria:Albert Crusat vào thay Juan Manuel Ortiz
Mallorca-Almeria Thay người bên phía đội Almeria:Juan Manuel Ortiz vào thay Santiago Acasiete