Hoàng Anh – Gia Lai

Thông tin Hoàng Anh – Gia Lai

Sân nhà Pleiku
HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn
Sức chứa 15000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức
Năm thành lập 2002
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Sông Lam Nghệ An 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Hà Nội 0%-0%
2019 Đà Nẵng 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Bình Dương 0%-0%
2019 Viettel 0-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Nam Định 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 3-3 Thanh Hóa 0%-0%
2019 Quảng Nam 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2019 Hải Phòng 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 1-3 Sài Gòn 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 TPHCM 0%-0%
2019 Khánh Hòa 1-4 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Bình Dương 4-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Hải Phòng 0%-0%
2018 Nam Định 0-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 3-5 Hà Nội 0%-0%
2018 TPHCM 5-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 0-3 Thanh Hóa 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 2-4 Khánh Hòa 0%-0%
2018 Quảng Nam 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 4-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Sài Gòn 0%-0%
2018 Đà Nẵng 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 TPHCM 0%-0%
2018 Thanh Hóa 0-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Cần Thơ 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Khánh Hòa 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Đà Nẵng 0%-0%
2018 Sài Gòn 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Nam Định 0%-0%
2018 Hà Nội 5-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hải Phòng 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Bình Dương 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 Đà Nẵng 0%-0%
2017 Hải Phòng 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Sài Gòn 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Hà Nội 0%-0%
2017 Quảng Nam 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 0-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Khánh Hòa 4-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 TPHCM 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Long An 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 4-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Thanh Hóa 5-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Cần Thơ 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Bình Dương 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 2-3 Thanh Hóa 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 0-2 Khánh Hòa 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 TPHCM 0%-0%
2017 Long An 0-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Bình Dương 0-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Sài Gòn 0%-0%
2017 Hà Nội 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Hải Phòng 0%-0%
2017 Đà Nẵng 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 1-3 Sài Gòn 0%-0%
2016 Đà Nẵng 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 5-2 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Khánh Hòa 0%-0%
2016 Long An 1-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Bình Dương 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Thanh Hóa 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Quảng Nam 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2016 Cần Thơ 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 1-4 Quảng Nam 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Khánh Hòa 4-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Long An 0%-0%
2016 Bình Dương 5-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Thanh Hóa 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2016 Hải Phòng 4-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Đồng Tháp 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Đà Nẵng 0%-0%
2016 Sài Gòn 0-5 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Khánh Hòa 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Long An 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Đồng Tháp 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Đà Nẵng 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Bình Dương 0%-0%
2015 Quảng Nam 4-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Thanh Hóa 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2015 Bình Dương 4-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 4-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Cần Thơ 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2015 Hải Phòng 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Thanh Hóa 0%-0%
2015 Long An 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 4-2 Khánh Hòa 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Long An 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 0-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Bình Dương 4-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 An Giang 3-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 2-4 Đồng Nai 0%-0%
2014 Thanh Hóa 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Hải Phòng 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 4-5 Đà Nẵng 0%-0%
2014 Đà Nẵng 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hải Phòng 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Thanh Hóa 0%-0%
2014 Đồng Nai 3-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 An Giang 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Bình Dương 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 3-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Quảng Nam 3-5 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Long An 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 1-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 Ninh Bình 0-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Bình Dương 0-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 1-3 Thanh Hóa 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Đà Nẵng 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Hải Phòng 0%-0%
2013 Kiên Giang 0-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 Long An 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Ninh Bình 0%-0%
2013 Đà Nẵng 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Hải Phòng 0-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Kiên Giang 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Bình Dương 0%-0%
2013 Đồng Nai 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Thanh Hóa 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Long An 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Bình Dương 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 1-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Khánh Hòa 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Ninh Bình 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 3-0 Kiên Giang 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 3-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Đà Nẵng 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 0-3 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2012 Hải Phòng 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 0-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Bình Dương 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Đồng Tháp 0-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Khánh Hòa 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Ninh Bình 0%-0%
2012 Kiên Giang 2-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 0-2 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Đà Nẵng 4-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Sài Gòn Xuân Thành 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Hải Phòng 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 2-3 Ninh Bình 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Long An 4-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 4-2 Hải Phòng 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 6-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 6-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Bình Dương 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2011 Đồng Tháp 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Ninh Bình 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Khánh Hòa 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 3-0 Long An 0%-0%
2011 Hải Phòng 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 4-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 2-3 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 1-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Bình Dương 0%-0%
2011 Đà Nẵng 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 4-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 0-2 Long An 0%-0%
2010 Ninh Bình 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Nam Định 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hải Phòng 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2010 Bình Dương 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Long An 0-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 Ninh Bình 0%-0%
2010 Đồng Tháp 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 5-0 Nam Định 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Hải Phòng 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Đà Nẵng 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Bình Dương 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Khánh Hòa 4-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Nam Định 0%-0%
2009 Thanh Hóa 3-7 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Thể Công 0%-0%
2009 Bình Dương 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Long An 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Khánh Hòa 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Quân Khu 4 0%-0%
2009 Đồng Tháp 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Hải Phòng 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Đà Nẵng 4-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Nam Định 1-5 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 5-2 Thanh Hóa 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Bình Dương 0%-0%
2009 Thể Công 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Khánh Hòa 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Hải Phòng 0%-0%
2009 Quân Khu 4 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 0-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 0-3 Đồng Tháp 0%-0%
2009 TPHCM 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Nam Định 0-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 Bình Dương 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Hải Phòng 0%-0%
2008 TPHCM 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 2-3 Thể Công 0%-0%
2008 Đà Nẵng 4-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Bình Định 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Thanh Hóa 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 0-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 3-3 Long An 0%-0%
2008 Hải Phòng 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 3-0 Nam Định 0%-0%
2008 Bình Dương 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Khánh Hòa 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 TPHCM 0%-0%
2008 Thể Công 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Đà Nẵng 0%-0%
2008 Bình Định 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Thanh Hóa 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Long An 0-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 6-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Đà Nẵng 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Long An 0%-0%
2007 Thanh Hóa 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Bình Dương 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Khánh Hòa 1-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Huế 0%-0%
2007 TPHCM 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Nam Định 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 4-1 Bình Định 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2007 Long An 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Thanh Hóa 0%-0%
2007 Bình Dương 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 0-3 Khánh Hòa 0%-0%
2007 Huế 0-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 TPHCM 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 0-1 Nam Định 0%-0%
2007 Bình Định 0-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%