Hòa Phát – Hà Nội

Thông tin Hòa Phát – Hà Nội

Sân nhà Hàng Đẫy
HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh
Sức chứa 22500
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn
Năm thành lập 2003
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2012 Hòa Phát-Hà Nội 5-0 Hải Phòng 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 4-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 0-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 3-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Đà Nẵng 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Đồng Tháp 2-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 3-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 1-2 Ninh Bình 0%-0%
2012 Khánh Hòa 1-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 1-3 Kiên Giang 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 4-1 Bình Dương 0%-0%
2012 Ninh Bình 2-3 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hải Phòng 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Sài Gòn Xuân Thành 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 3-5 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 3-3 Đà Nẵng 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Bình Dương 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 4-1 Khánh Hòa 0%-0%
2012 Kiên Giang 3-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 4-1 Khánh Hòa 0%-0%
2011 Long An 2-3 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-4 Đà Nẵng 0%-0%
2011 Hải Phòng 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Ninh Bình 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Bình Dương 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 3-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Bình Dương 0%-0%
2011 Khánh Hòa 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 0-1 Long An 0%-0%
2011 Đà Nẵng 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Ninh Bình 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 3-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Khánh Hòa 0%-0%
2010 Long An 4-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Đà Nẵng 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Nam Định 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 4-3 Hải Phòng 0%-0%
2010 Đồng Tháp 4-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Ninh Bình 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 4-2 Bình Dương 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 1-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Khánh Hòa 1-3 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 4-3 Long An 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 3-4 Đà Nẵng 0%-0%
2010 Nam Định 1-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hải Phòng 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 0-2 Ninh Bình 0%-0%
2010 Bình Dương 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 3-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 1-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 5-0 An Giang 0%-0%
2009 Saigon United 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Tiền Giang 3-3 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Cần Thơ 2-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2009 Đồng Nai 0-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 3-0 Huế 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 0-2 Ninh Bình 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Bình Định 4-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 4-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 An Giang 0-3 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Saigon United 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2009 Quảng Nam 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Bình Định 0%-0%
2009 Huế 0-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Tây Ninh 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Ninh Bình 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Thanh Hóa 1-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 1-3 Nam Định 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 1-3 Hải Phòng 0%-0%
2008 Long An 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Bình Dương 3-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 2-4 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 3-1 TPHCM 0%-0%
2008 Khánh Hòa 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Thể Công 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2008 Bình Định 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 0-0 Thanh Hóa 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 0-2 Long An 0%-0%
2008 Nam Định 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hải Phòng 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 TPHCM 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Bình Dương 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 0-0 Khánh Hòa 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 0-1 Thể Công 0%-0%
2008 Đà Nẵng 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 3-3 Bình Định 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 6-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 3-1 Đà Nẵng 0%-0%
2007 Long An 4-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Thanh Hóa 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Bình Dương 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 2-0 Khánh Hòa 0%-0%
2007 Huế 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 TPHCM 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 0-2 Nam Định 0%-0%
2007 Bình Định 3-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 2-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 1-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Đà Nẵng 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 1-2 Long An 0%-0%
2007 Thanh Hóa 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Bình Dương 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 2-3 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Khánh Hòa 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 0-0 Huế 0%-0%
2007 TPHCM 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Nam Định 1-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Bình Định 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%