Hà Nội – ACB

Thông tin Hà Nội – ACB

Sân nhà Hàng Đẫy
HLV trưởng Mauricio Luis Giganti
Sức chứa 22500
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên
Năm thành lập 1956
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2012 Quảng Nam 0-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 2-3 Cần Thơ 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-3 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Long An 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Tây Ninh 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-1 Bình Định 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-1 TPHCM 0%-0%
2012 Đồng Nai 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 4-1 Lâm Đồng 0%-0%
2012 CLB BÐ Hà Nội 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-2 An Giang 0%-0%
2012 TPHCM 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 2-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Trẻ Đà Nẵng 1-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 2-1 Long An 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 5-0 Tây Ninh 0%-0%
2012 Bình Định 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 An Giang 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Lâm Đồng 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 0-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2011 Hải Phòng 2-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Long An 4-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-3 Ninh Bình 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2011 Bình Dương 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-1 Đà Nẵng 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 6-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 3-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 5-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 5-0 Hải Phòng 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 3-1 Long An 0%-0%
2011 Ninh Bình 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Khánh Hòa 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 3-3 Bình Dương 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đà Nẵng 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 1-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Tây Ninh 1-3 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2010 TPHCM 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2010 An Giang 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 1-0 Bình Định 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Quảng Nam 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Huế 3-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 CLB BÐ Hà Nội 5-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 1-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 5-0 Tây Ninh 0%-0%
2010 Tiền Giang 1-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 6-0 TPHCM 0%-0%
2010 Đồng Nai 1-3 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 2-1 An Giang 0%-0%
2010 Bình Định 1-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Cần Thơ 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 4-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 3-2 Huế 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 2-3 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 1-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2009 Đồng Nai 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 4-2 Bình Định 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2009 Saigon United 1-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 Tiền Giang 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 4-2 Quảng Nam 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-1 Huế 0%-0%
2009 Ninh Bình 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Bình Định 4-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Tây Ninh 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-0 An Giang 0%-0%
2009 Cần Thơ 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Huế 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 3-2 Saigon United 0%-0%
2009 Quảng Nam 3-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-0 Ninh Bình 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 1-5 Long An 0%-0%
2008 Hải Phòng 4-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Bình Dương 3-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 1-2 Nam Định 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 4-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2008 TPHCM 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Khánh Hòa 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 2-0 Thể Công 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 2-3 Đà Nẵng 0%-0%
2008 Bình Định 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 0-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2008 Thanh Hóa 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 2-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2008 Long An 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Nam Định 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 2-2 Hải Phòng 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 1-3 Bình Dương 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 1-1 TPHCM 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 1-4 Khánh Hòa 0%-0%
2008 Sông Lam Nghệ An 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Thể Công 0-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Đà Nẵng 1-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 1-1 Bình Định 0%-0%
2008 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2008 Hà Nội-ACB 0-0 Thanh Hóa 0%-0%
2008 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Khánh Hòa 3-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Huế 2-3 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Đà Nẵng 2-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 3-1 TPHCM 0%-0%
2007 Long An 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 1-1 Nam Định 0%-0%
2007 Thanh Hóa 0-2 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Bình Định 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 1-2 Bình Dương 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 2-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Đồng Tháp 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 2-1 Huế 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2007 TPHCM 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 0-0 Long An 0%-0%
2007 Nam Định 0-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 2-2 Thanh Hóa 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 0-2 Bình Định 0%-0%
2007 Bình Dương 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%