Hà Nội FC

Thông tin Hà Nội FC

Sân nhà Hàng Đẫy
HLV trưởng Phan Thanh Hùng
Sức chứa 22500
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội
Năm thành lập 2006
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Hà Nội 2-0 Sài Gòn 0%-0%
2019 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 Hà Nội 0%-0%
2019 Nam Định 2-0 Hà Nội 0%-0%
2019 Hà Nội 3-2 Đà Nẵng 0%-0%
2019 Thanh Hóa 4-1 Hà Nội 0%-0%
2019 Bình Dương 2-2 Hà Nội 0%-0%
2019 Hà Nội 1-0 TPHCM 0%-0%
2019 Hà Nội 3-1 Hải Phòng 0%-0%
2019 Khánh Hòa 0-0 Hà Nội 0%-0%
2019 Hà Nội 4-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2019 Viettel 0-2 Hà Nội 0%-0%
2019 Quảng Nam 1-1 Hà Nội 0%-0%
2019 Hà Nội 5-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Hải Phòng 1-0 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2018 Hà Nội 2-0 Bình Dương 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 3-5 Hà Nội 0%-0%
2018 Khánh Hòa 1-1 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Thanh Hóa 2-3 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 3-3 Nam Định 0%-0%
2018 Hà Nội 6-3 TPHCM 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 1-2 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2018 Hà Nội 5-2 Đà Nẵng 0%-0%
2018 Sài Gòn 5-2 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 4-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Quảng Nam 0-1 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 4-0 Khánh Hòa 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 1-2 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 4-3 Thanh Hóa 0%-0%
2018 Nam Định 0-2 Hà Nội 0%-0%
2018 TPHCM 1-4 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 1-1 Sài Gòn 0%-0%
2018 Đà Nẵng 0-4 Hà Nội 0%-0%
2018 Bình Dương 1-1 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 5-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Cần Thơ 0-3 Hà Nội 0%-0%
2018 Hà Nội 1-0 Hải Phòng 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2017 Hà Nội 4-0 TPHCM 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 4-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Thanh Hóa 3-3 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 4-0 Long An 0%-0%
2017 Hà Nội 2-2 Sài Gòn 0%-0%
2017 Bình Dương 2-0 Hà Nội 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 1-2 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 2-3 Khánh Hòa 0%-0%
2017 Đà Nẵng 2-2 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 2-0 Hải Phòng 0%-0%
2017 Hà Nội 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Khánh Hòa 1-1 Hà Nội 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-1 Hà Nội 0%-0%
2017 Long An 1-5 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 2-1 Thanh Hóa 0%-0%
2017 Sài Gòn 0-0 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 0-0 Bình Dương 0%-0%
2017 Hải Phòng 1-1 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2017 TPHCM 1-3 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Quảng Nam 2-1 Hà Nội 0%-0%
2017 Hà Nội 3-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 2-0 Thanh Hóa 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2016 Sài Gòn 0-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Quảng Nam 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2016 Hải Phòng 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Đà Nẵng 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Bình Dương 4-5 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 1-1 Long An 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 Cần Thơ 3-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 2-1 Hải Phòng 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 2-1 Đà Nẵng 0%-0%
2016 Đồng Tháp 2-5 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Long An 2-5 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 1-2 Bình Dương 0%-0%
2016 Khánh Hòa 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 1-1 Sài Gòn 0%-0%
2016 Thanh Hóa 3-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Long An 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 3-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 3-0 Khánh Hòa 0%-0%
2015 Hải Phòng 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 2-2 Bình Dương 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 1-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Đồng Nai 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 4-1 Thanh Hóa 0%-0%
2015 Cần Thơ 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 7-0 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Quảng Nam 2-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 2-0 Đà Nẵng 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 4-1 Cần Thơ 0%-0%
2015 Đồng Tháp 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 4-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Khánh Hòa 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2015 Bình Dương 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2015 Thanh Hóa 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Đà Nẵng 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 4-4 Quảng Nam 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 1-1 Long An 0%-0%
2014 Bình Dương 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Hải Phòng 2-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 2-0 Đà Nẵng 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 5-2 Thanh Hóa 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 6-4 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 3-3 Long An 0%-0%
2014 Đồng Nai 2-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 Đà Nẵng 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 4-1 An Giang 0%-0%
2014 Quảng Nam 3-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2014 An Giang 3-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 Long An 1-6 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 Thanh Hóa 3-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 5-2 Hải Phòng 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 1-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 4-2 Bình Dương 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 3-3 Hải Phòng 0%-0%
2013 Long An 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 3-2 Thanh Hóa 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 Đồng Nai 0-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 4-1 Bình Dương 0%-0%
2013 Kiên Giang 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 1-2 Đà Nẵng 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 1-0 Ninh Bình 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 4-1 Long An 0%-0%
2013 Hải Phòng 2-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 5-0 Kiên Giang 0%-0%
2013 Bình Dương 3-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 Đà Nẵng 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 Thanh Hóa 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 6-1 Đồng Nai 0%-0%
2013 Ninh Bình 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 2-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 Sài Gòn Xuân Thành 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 1-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 1-1 Khánh Hòa 0%-0%
2012 Đồng Tháp 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Hải Phòng 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 2-3 Ninh Bình 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 2-1 Đà Nẵng 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 2-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 2-6 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Bình Dương 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Kiên Giang 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 1-0 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Khánh Hòa 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 2-1 Hải Phòng 0%-0%
2012 Ninh Bình 2-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Đà Nẵng 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 3-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 2-1 Kiên Giang 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 2-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 1-0 Bình Dương 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 1-0 Hải Phòng 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 2-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 2-2 Bình Dương 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 7-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Ninh Bình 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Long An 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 6-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 1-1 Khánh Hòa 0%-0%
2011 Đà Nẵng 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 0-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 Khánh Hòa 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Hải Phòng 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 4-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Bình Dương 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 2-1 Ninh Bình 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 4-1 Long An 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 4-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 0-2 Đà Nẵng 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 2-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 4-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 0-0 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Ninh Bình 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 2-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 Bình Dương 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 1-2 Hải Phòng 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đà Nẵng 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 Nam Định 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 4-1 Long An 0%-0%
2010 Khánh Hòa 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 1-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 2-1 Ninh Bình 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 2-1 Bình Dương 0%-0%
2010 Hải Phòng 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 2-0 Nam Định 0%-0%
2010 Long An 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 5-1 Khánh Hòa 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Khánh Hòa 3-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Hải Phòng 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 3-2 Bình Dương 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 5-1 TPHCM 0%-0%
2009 Quân Khu 4 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Nam Định 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 5-2 Đồng Tháp 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 1-0 Thể Công 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Thanh Hóa 1-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Đà Nẵng 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 2-3 Khánh Hòa 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Bình Dương 2-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 0-1 Quân Khu 4 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 2-1 Nam Định 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 1-0 Thanh Hóa 0%-0%
2009 Đồng Tháp 3-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 TPHCM 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 0-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Long An 2-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Thể Công 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 1-0 Đà Nẵng 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 1-1 Quân Khu 4 0%-0%
2008 An Giang 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 4-2 Quân Khu 5 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 2-1 Tiền Giang 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Tây Ninh 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 5-0 Quân Khu 7 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 1-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Ninh Bình 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 2-3 Huế 0%-0%
2008 Quân Khu 4 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 5-2 An Giang 0%-0%
2008 Đồng Tháp 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Tiền Giang 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 3-3 Tây Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 7 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2008 Huế 1-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Cần Thơ 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%