Gino Fechner

Gino Fechner

Sinh ngày 9/5/1997
Quốc tịch Germany Bochum Đức
Chiều cao 188cm
Cân nặng -1kg
Vị trí thi đấu Tiền vệ

Các sự kiện gắn liền với Gino Fechner

Trận Sự kiện
Venezuela-Đức Gino Fechner (??c) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Venezuela-Đức Thay người bên phía đội ??c:Malcolm Badu vào thay Gino Fechner
Venezuela-Đức Gino Fechner (??c) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
Venezuela-Đức Thay người bên phía đội ??c:Malcolm Badu vào thay Gino Fechner
Zambia-Đức Thay người bên phía đội ??c:Jonas Arweiler vào thay Gino Fechner
Zambia-Đức Thay người bên phía đội ??c:Jonas Arweiler vào thay Gino Fechner
Kaiserslautern-Stuttgart Thay người bên phía đội Kaiserslautern:Gino Fechner vào thay Nils Seufert
Kaiserslautern-Hoffenheim Thay người bên phía đội Kaiserslautern:Jan Löhmannsröben vào thay Gino Fechner