Dyson Falzon

Dyson Falzon

Sinh ngày 3/9/1986
Quốc tịch Malta Malta
Chiều cao -1cm
Cân nặng -1kg
Vị trí thi đấu Tiền vệ

Các sự kiện gắn liền với Dyson Falzon

Trận Sự kiện
Petrzalka-Valletta Thay người bên phía đội Valletta:Kurt Magro vào thay Dyson Falzon
Petrzalka-Valletta Thay người bên phía đội Valletta:Kurt Magro vào thay Dyson Falzon
Valletta-Keflavik Goal! Dyson Falzon (Valletta)
Valletta-Keflavik Thay người bên phía đội Valletta:Ian Zammit vào thay Dyson Falzon
Valletta-Keflavik Goal! Dyson Falzon (Valletta)
Valletta-Keflavik Thay người bên phía đội Valletta:Ian Zammit vào thay Dyson Falzon
Keflavik-Valletta Goal! Dyson Falzon (Valletta)
Keflavik-Valletta Thay người bên phía đội Valletta:Justin Grioli vào thay Dyson Falzon
Fiorita-Valletta Thay người bên phía đội Valletta:Llywelyn Cremona vào thay Dyson Falzon
Fiorita-Valletta Thay người bên phía đội Valletta:Llywelyn Cremona vào thay Dyson Falzon