Đồng Tháp FC

Thông tin Đồng Tháp FC

Sân nhà Cao Lãnh
HLV trưởng Trần Công Minh
Sức chứa 23000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Từ Thanh Phụng
Năm thành lập 1976
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Cần Thơ 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang 0%-0%
2019 Phố Hiến 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Đồng Tháp 3-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Đồng Tháp 0-2 Huế 0%-0%
2019 Bình Phước 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Đồng Tháp 2-0 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Đồng Tháp 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Định 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Đồng Tháp 5-3 Huế 0%-0%
2018 Bình Định 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Tây Ninh 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Đồng Tháp 1-0 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Viettel 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Long An 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Đồng Tháp 1-1 Hà Nội B 0%-0%
2018 Đồng Tháp 3-2 Bình Phước 0%-0%
2018 Công An Nhân Dân 1-2 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Đồng Tháp 1-0 Viettel 0%-0%
2018 Đồng Tháp 3-1 Long An 0%-0%
2018 Hà Nội B 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Bình Phước 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Đồng Tháp 1-0 Công An Nhân Dân 0%-0%
2018 Đồng Tháp 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2018 Đắk Lắk 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Đồng Tháp 2-0 Bình Định 0%-0%
2018 Huế 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Bình Phước 3-2 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Đồng Tháp 0-3 Huế 0%-0%
2017 Tây Ninh 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Đồng Tháp 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2017 Viettel 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Đồng Tháp 0-2 Nam Định 0%-0%
2017 Đắk Lắk 3-2 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Đồng Tháp 0-1 Bình Phước 0%-0%
2017 Huế 4-1 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Đồng Tháp 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2017 Nam Định 0-4 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Đồng Tháp 0-1 Viettel 0%-0%
2016 Đồng Tháp 0-4 Đà Nẵng 0%-0%
2016 Sài Gòn 4-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 5-2 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đồng Tháp 2-4 Thanh Hóa 0%-0%
2016 Đồng Tháp 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Bình Dương 3-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-3 Long An 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Khánh Hòa 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2016 Hải Phòng 3-2 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-1 Khánh Hòa 0%-0%
2016 Quảng Nam 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 3-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-2 Bình Dương 0%-0%
2016 Long An 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 4-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đồng Tháp 2-5 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Đồng Tháp 0-1 Hải Phòng 0%-0%
2016 Cần Thơ 4-1 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đồng Tháp 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Thanh Hóa 4-0 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Đồng Tháp 0-1 Sài Gòn 0%-0%
2016 Đà Nẵng 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 2-4 Bình Dương 0%-0%
2015 Cần Thơ 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 2-4 Đà Nẵng 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Thanh Hóa 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Khánh Hòa 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Quảng Nam 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 2-1 Long An 0%-0%
2015 Đồng Tháp 1-2 Hải Phòng 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 7-0 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Nai 0-4 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Hải Phòng 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 2-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Đà Nẵng 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 1-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Đồng Tháp 1-3 Thanh Hóa 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 0-1 Khánh Hòa 0%-0%
2015 Đồng Tháp 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2015 Long An 3-0 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Đồng Tháp 4-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Tháp 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2015 Bình Dương 6-1 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Đồng Tháp 1-0 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2014 TPHCM 0-2 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Khánh Hòa 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Đồng Tháp 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 Huế 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Cần Thơ 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Đồng Tháp 3-0 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Đắk Lắk 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Đồng Tháp 5-0 Cần Thơ 0%-0%
2014 Đồng Tháp 4-1 Huế 0%-0%
2014 Tây Ninh 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Đồng Tháp 2-1 Khánh Hòa 0%-0%
2014 Đồng Tháp 2-0 TPHCM 0%-0%
2014 CLB BÐ Hà Nội 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Bình Định 1-2 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Đồng Tháp 2-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 Cần Thơ 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2013 An Giang 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Đồng Tháp 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 Đồng Tháp 2-2 Quảng Nam 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-2 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Đồng Tháp 1-0 Bình Định 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Đồng Tháp 4-2 Cần Thơ 0%-0%
2013 Đồng Tháp 0-2 An Giang 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Quảng Nam 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2013 Đồng Tháp 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Đồng Tháp 3-2 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2012 Đà Nẵng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2012 Đồng Tháp 0-4 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2012 Bình Dương 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 2-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2012 Navibank Sài Gòn 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Kiên Giang 0-2 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 3-0 Hải Phòng 0%-0%
2012 Sông Lam Nghệ An 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 4-1 Ninh Bình 0%-0%
2012 Khánh Hòa 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 1-3 Kiên Giang 0%-0%
2012 Lam Sơn Thanh Hóa 4-0 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 3-3 Đà Nẵng 0%-0%
2012 Đồng Tháp 0-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2012 T&T Hà Nội 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Sài Gòn Xuân Thành 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 0-0 Bình Dương 0%-0%
2012 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 3-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2012 Đồng Tháp 3-1 Khánh Hòa 0%-0%
2012 Hải Phòng 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2012 Đồng Tháp 0-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2012 Ninh Bình 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 2-0 Bình Dương 0%-0%
2011 Ninh Bình 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Khánh Hòa 4-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 2-0 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2011 T&T Hà Nội 7-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Hòa Phát-Hà Nội 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2011 Sông Lam Nghệ An 6-2 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 1-2 Long An 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-0 Hải Phòng 0%-0%
2011 Đà Nẵng 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 0-2 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2011 Đồng Tháp 1-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2011 Long An 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Bình Dương 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 2-0 Ninh Bình 0%-0%
2011 Đồng Tháp 2-2 Khánh Hòa 0%-0%
2011 Lam Sơn Thanh Hóa 3-0 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2011 Hà Nội-ACB 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2011 Hoàng Anh-Gia Lai 2-3 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Hải Phòng 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Đồng Tháp 3-2 Đà Nẵng 0%-0%
2011 Navibank Sài Gòn 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-1 Lam Sơn Thanh Hóa 0%-0%
2010 Bình Dương 2-4 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 1-0 Hải Phòng 0%-0%
2010 Đồng Tháp 0-6 Long An 0%-0%
2010 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Sông Lam Nghệ An 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 4-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2010 T&T Hà Nội 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-1 Navibank Sài Gòn 0%-0%
2010 Đồng Tháp 1-1 Khánh Hòa 0%-0%
2010 Ninh Bình 0-3 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đà Nẵng 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-0 Nam Định 0%-0%
2010 Lam Sơn Thanh Hóa 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-1 Bình Dương 0%-0%
2010 Hải Phòng 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Long An 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 1-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2010 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2010 Navibank Sài Gòn 1-4 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Khánh Hòa 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 5-2 Ninh Bình 0%-0%
2010 Đồng Tháp 2-0 Đà Nẵng 0%-0%
2010 Nam Định 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2009 TPHCM 3-2 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 2-1 Nam Định 0%-0%
2009 Sông Lam Nghệ An 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 6-0 Thanh Hóa 0%-0%
2009 Đồng Tháp 0-1 Hải Phòng 0%-0%
2009 Đồng Tháp 1-1 Đà Nẵng 0%-0%
2009 Thể Công 2-4 Đồng Tháp 0%-0%
2009 T&T Hà Nội 5-2 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2009 Long An 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2009 Đồng Tháp 3-1 Quân Khu 4 0%-0%
2009 Đồng Tháp 1-0 TPHCM 0%-0%
2009 Nam Định 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Thanh Hóa 3-3 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 0-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2009 Đà Nẵng 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Khánh Hòa 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 3-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2009 Hải Phòng 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 1-1 Long An 0%-0%
2009 Quân Khu 4 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Hoàng Anh-Gia Lai 0-3 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 1-0 Bình Dương 0%-0%
2008 Quân Khu 5 6-5 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 0-1 Quân Khu 4 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 5-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quân Khu 7 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Huế 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-1 Tiền Giang 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2008 An Giang 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 4-1 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 4 4-2 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 1-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Ninh Bình 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-2 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 0-0 Quân Khu 7 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-0 Huế 0%-0%
2008 Tiền Giang 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Cần Thơ 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2008 Tây Ninh 3-4 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Tháp 1-0 An Giang 0%-0%
2008 Đồng Tháp 3-0 Ninh Bình 0%-0%
2007 Hà Nội-ACB 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Khánh Hòa 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 2-2 Huế 0%-0%
2007 Đồng Tháp 1-3 TPHCM 0%-0%
2007 Nam Định 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-4 Bình Định 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-0 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2007 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Sông Lam Nghệ An 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-0 Đà Nẵng 0%-0%
2007 Long An 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-0 Thanh Hóa 0%-0%
2007 Bình Dương 2-0 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2007 Đồng Tháp 2-1 Khánh Hòa 0%-0%
2007 Huế 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 TPHCM 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-1 Nam Định 0%-0%
2007 Bình Định 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Hòa Phát-Hà Nội 2-3 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2007 Đồng Tháp 3-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2007 Đà Nẵng 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-0 Long An 0%-0%
2007 Thanh Hóa 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-1 Bình Dương 0%-0%