Đồng Nai Berjaya

Thông tin Đồng Nai Berjaya

Sân nhà Đồng Nai
HLV trưởng Trần Bình Sự
Sức chứa 20000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Văn Minh
Năm thành lập 1980
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2016 Đắk Lắk 4-0 Đồng Nai 0%-0%
2016 Đồng Nai 0-0 Huế 0%-0%
2016 TPHCM 0-3 Đồng Nai 0%-0%
2016 Đồng Nai 0-0 Phú Yên 0%-0%
2016 Đồng Nai 3-2 Bình Phước 0%-0%
2016 Nam Định 0-1 Đồng Nai 0%-0%
2016 Viettel 0-1 Đồng Nai 0%-0%
2016 Đồng Nai 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2016 Cà Mau 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2016 Bình Phước 1-3 Đồng Nai 0%-0%
2016 Đồng Nai 0-0 Nam Định 0%-0%
2016 Đồng Nai 3-1 Viettel 0%-0%
2016 Tây Ninh 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2016 Đồng Nai 2-0 Cà Mau 0%-0%
2016 Đồng Nai 0-1 TPHCM 0%-0%
2016 Phú Yên 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2016 Huế 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2016 Đồng Nai 1-1 Đắk Lắk 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 4-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2015 Long An 4-4 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Bình Dương 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 5-2 Thanh Hóa 0%-0%
2015 Hải Phòng 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 0-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Đồng Nai 3-1 Quảng Nam 0%-0%
2015 Đà Nẵng 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Đồng Nai 0-4 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Cần Thơ 4-3 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-2 Đà Nẵng 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 0-0 Long An 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-2 Bình Dương 0%-0%
2015 Thanh Hóa 3-2 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2015 Quảng Nam 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2015 Đồng Tháp 4-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Khánh Hòa 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2015 Đồng Nai 0-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang 0%-0%
2014 Đồng Nai 2-1 Đà Nẵng 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 3-3 Bình Dương 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 Hải Phòng 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 5-3 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 Long An 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 2-4 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 1-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 Đồng Nai 2-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 Quảng Nam 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2014 Thanh Hóa 3-0 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 8-0 Thanh Hóa 0%-0%
2014 Đồng Nai 5-1 Quảng Nam 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 0-1 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 3-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Long An 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 1-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 Hải Phòng 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2014 Bình Dương 4-1 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đà Nẵng 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2014 An Giang 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2013 Đồng Nai 2-1 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2013 Kiên Giang 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2013 Đồng Nai 3-1 Long An 0%-0%
2013 Hoàng Anh-Gia Lai 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2013 Đồng Nai 0-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2013 Hải Phòng 4-0 Đồng Nai 0%-0%
2013 Bình Dương 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2013 Đồng Nai 4-1 Đà Nẵng 0%-0%
2013 Đà Nẵng 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2013 Ninh Bình 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2013 Đồng Nai 2-1 Thanh Hóa 0%-0%
2013 Đồng Nai 1-2 Kiên Giang 0%-0%
2013 Sông Lam Nghệ An 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2013 Đồng Nai 1-2 Bình Dương 0%-0%
2013 Đồng Nai 2-2 Hải Phòng 0%-0%
2013 Long An 1-3 Đồng Nai 0%-0%
2013 Đồng Nai 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2013 T&T Hà Nội 6-1 Đồng Nai 0%-0%
2013 Thanh Hóa 4-1 Đồng Nai 0%-0%
2013 Đồng Nai 1-0 Ninh Bình 0%-0%
2012 Đồng Nai 0-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Trẻ Đà Nẵng 3-3 Đồng Nai 0%-0%
2012 CLB BÐ Hà Nội 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2012 Đồng Nai 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2012 Đồng Nai 0-0 An Giang 0%-0%
2012 TPHCM 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2012 Đồng Nai 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Lâm Đồng 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Đồng Nai 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Đồng Nai 3-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Bình Định 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2012 Long An 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2012 Đồng Nai 3-2 Cần Thơ 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Đồng Nai 2-4 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 Đồng Nai 1-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2012 Tây Ninh 2-3 Đồng Nai 0%-0%
2012 An Giang 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Đồng Nai 1-1 TPHCM 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Đồng Nai 4-0 Lâm Đồng 0%-0%
2012 Đồng Nai 2-1 Long An 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 2-0 Bình Định 0%-0%
2011 Đồng Nai 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2011 Sài Gòn Xuân Thành 3-3 Đồng Nai 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 2-3 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 3-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 Đồng Nai 1-2 Kiên Giang 0%-0%
2011 An Giang 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2011 Cần Thơ 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 Bình Định 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 1-3 TPHCM 0%-0%
2011 Đồng Nai 3-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2011 Nam Định 0-1 Đồng Nai 0%-0%
2011 Huế 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 2-1 Bình Định 0%-0%
2011 Quảng Nam 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 1-3 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 Đồng Nai 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2011 Kiên Giang 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 3-1 An Giang 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Đồng Nai 0-0 Huế 0%-0%
2011 TPHCM 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 CLB BÐ Hà Nội 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2011 Đồng Nai 1-1 Nam Định 0%-0%
2010 Đồng Nai 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 TPHCM 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2010 Đồng Nai 4-2 Tây Ninh 0%-0%
2010 Đồng Nai 0-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2010 Đồng Nai 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Đồng Nai 2-2 An Giang 0%-0%
2010 CLB BÐ Hà Nội 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 3-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 Đồng Nai 1-1 Huế 0%-0%
2010 Quảng Nam 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2010 Đồng Nai 1-1 Bình Định 0%-0%
2010 Tiền Giang 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 Đồng Nai 1-0 TPHCM 0%-0%
2010 Tây Ninh 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-3 Đồng Nai 0%-0%
2010 Đồng Nai 1-3 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 An Giang 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 Đồng Nai 4-0 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2010 Đồng Nai 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Huế 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 Đồng Nai 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 Bình Định 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Đồng Nai 2-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Đồng Nai 2-1 Ninh Bình 0%-0%
2009 Bình Định 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2009 Quảng Nam 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Huế 5-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Đồng Nai 0-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 An Giang 3-2 Đồng Nai 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2009 Saigon United 1-4 Đồng Nai 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-1 Bình Định 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Ninh Bình 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Đồng Nai 0-1 Huế 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Tiền Giang 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2009 Đồng Nai 2-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 Đồng Nai 0-1 Saigon United 0%-0%
2009 Tây Ninh 3-2 Đồng Nai 0%-0%
2009 Cần Thơ 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2008 Ninh Bình 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2008 Quân Khu 7 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Đồng Nai 4-0 Huế 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Đồng Nai 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Cần Thơ 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 An Giang 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Tây Ninh 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Nai 1-1 Ninh Bình 0%-0%
2008 Huế 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Nai 7-0 Quân Khu 7 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-2 Đồng Nai 0%-0%
2008 Quân Khu 4 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Nai 4-2 Quân Khu 5 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Nai 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Đồng Nai 2-1 An Giang 0%-0%
2008 Đồng Tháp 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2008 Tiền Giang 4-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2008 Đồng Nai 0-3 Quân Khu 4 0%-0%
2007 Thể Công 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Tây Ninh 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Quân Khu 5 3-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Quân Khu 4 2-3 Đồng Nai 0%-0%
2007 Hải Phòng 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Đồng Nai 1-2 An Giang 0%-0%
2007 Đồng Nai 1-0 Ninh Bình 0%-0%
2007 Đồng Nai 5-2 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Đồng Nai 3-2 Quảng Nam 0%-0%
2007 Đồng Nai 3-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 Đồng Nai 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Cần Thơ 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Đồng Nai 0-0 Thể Công 0%-0%
2007 Đồng Nai 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2007 Đồng Nai 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Đồng Nai 2-1 Quân Khu 4 0%-0%
2007 Đồng Nai 0-0 Hải Phòng 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Ninh Bình 1-1 Đồng Nai 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2007 Quảng Nam 0-1 Đồng Nai 0%-0%
2007 Tiền Giang 0-2 Đồng Nai 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Đồng Nai 0-0 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%
2007 Đồng Nai 3-0 Cần Thơ 0%-0%