Đắk Lắk

Thông tin Đắk Lắk

Sân nhà Buôn Ma Thuột
HLV trưởng Lư Đình Tuấn
Sức chứa 25000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Võ Thành Danh
Năm thành lập 1975
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Đồng Tháp 3-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2019 Bình Định 2-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-0 Huế 0%-0%
2019 Tây Ninh 3-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 1-2 Phố Hiến 0%-0%
2019 Long An 3-2 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Tây Ninh 5-4 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Đắk Lắk 0-1 Công An Nhân Dân 0%-0%
2018 Đắk Lắk 2-2 Long An 0%-0%
2018 Đồng Tháp 1-0 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Đắk Lắk 0-0 Hà Nội B 0%-0%
2018 Đắk Lắk 2-1 Bình Định 0%-0%
2018 Bình Phước 0-2 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Huế 1-3 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Đắk Lắk 3-2 Viettel 0%-0%
2018 Hà Nội B 1-2 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Bình Định 3-2 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Đắk Lắk 5-0 Bình Phước 0%-0%
2018 Đắk Lắk 3-3 Huế 0%-0%
2018 Viettel 2-0 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Long An 1-0 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Đắk Lắk 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Công An Nhân Dân 1-0 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Đắk Lắk 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2017 Đắk Lắk 3-2 Huế 0%-0%
2017 Tây Ninh 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2017 Đắk Lắk 0-1 Nam Định 0%-0%
2017 Viettel 1-1 Đắk Lắk 0%-0%
2017 Đồng Tháp 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2017 Đắk Lắk 2-0 Bình Phước 0%-0%
2017 Đắk Lắk 3-2 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Huế 3-0 Đắk Lắk 0%-0%
2017 Đắk Lắk 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2017 Nam Định 2-0 Đắk Lắk 0%-0%
2017 Đắk Lắk 0-2 Viettel 0%-0%
2017 Bình Phước 1-0 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Đắk Lắk 4-0 Đồng Nai 0%-0%
2016 Nam Định 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Cà Mau 1-2 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Đắk Lắk 0-0 Bình Phước 0%-0%
2016 Đắk Lắk 2-2 Viettel 0%-0%
2016 Tây Ninh 2-0 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Đắk Lắk 3-0 Phú Yên 0%-0%
2016 TPHCM 3-2 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Đắk Lắk 3-2 Huế 0%-0%
2016 Viettel 2-1 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Đắk Lắk 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2016 Phú Yên 2-1 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Đắk Lắk 2-4 TPHCM 0%-0%
2016 Huế 3-0 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Đắk Lắk 4-2 Cà Mau 0%-0%
2016 Bình Phước 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2016 Đắk Lắk 0-1 Nam Định 0%-0%
2016 Đồng Nai 1-1 Đắk Lắk 0%-0%
2015 Đắk Lắk 1-0 Công An Nhân Dân 0%-0%
2015 Huế 2-1 Đắk Lắk 0%-0%
2015 Bình Phước 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2015 Đắk Lắk 2-0 TPHCM 0%-0%
2015 Nam Định 0-1 Đắk Lắk 0%-0%
2015 Phú Yên 1-1 Đắk Lắk 0%-0%
2015 Đắk Lắk 2-3 CLB Hà Nội 0%-0%
2015 Công An Nhân Dân 0-0 Đắk Lắk 0%-0%
2015 Đắk Lắk 1-0 Huế 0%-0%
2015 Đắk Lắk 1-3 Bình Phước 0%-0%
2015 TPHCM 3-0 Đắk Lắk 0%-0%
2015 Đắk Lắk 1-1 Nam Định 0%-0%
2015 Đắk Lắk 0-3 Phú Yên 0%-0%
2015 CLB Hà Nội 1-0 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Cần Thơ 4-1 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Đắk Lắk 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2014 Đắk Lắk 3-2 Huế 0%-0%
2014 TPHCM 4-1 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Đắk Lắk 5-2 Khánh Hòa 0%-0%
2014 Đắk Lắk 3-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2014 Đồng Tháp 3-0 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Đắk Lắk 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2014 CLB BÐ Hà Nội 1-1 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Khánh Hòa 4-3 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Đắk Lắk 0-0 TPHCM 0%-0%
2014 Huế 3-1 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Tây Ninh 0-1 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Đắk Lắk 0-0 Cần Thơ 0%-0%