Charlie Adams

Charlie Adams

Sinh ngày 5/16/1994
Quốc tịch England Hendon Anh
Chiều cao 17cm
Cân nặng 62kg
Vị trí thi đấu Tiền vệ