Cần Thơ

Thông tin Cần Thơ

Sân nhà Cần Thơ
HLV trưởng Vũ Quang Bảo
Sức chứa 50000
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Trần Minh Tâm
Năm thành lập 1980
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Cần Thơ 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Bình Phước 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 1-1 Long An 0%-0%
2019 Cần Thơ 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phố Hiến 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-0 Bình Định 0%-0%
2019 Huế 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 1-1 Nam Định 0%-0%
2018 Hà Nội 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 2-0 Hải Phòng 0%-0%
2018 Bình Dương 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 1-2 Quảng Nam 0%-0%
2018 Đà Nẵng 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 1-3 Sài Gòn 0%-0%
2018 Hoàng Anh-Gia Lai 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2018 Than Quảng Ninh 5-1 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 1-2 Khánh Hòa 0%-0%
2018 TPHCM 3-3 Cần Thơ 0%-0%
2018 Sông Lam Nghệ An 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 0-1 Thanh Hóa 0%-0%
2018 Khánh Hòa 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 1-1 TPHCM 0%-0%
2018 Quảng Nam 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 0-0 Đà Nẵng 0%-0%
2018 Sài Gòn 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 2-2 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2018 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2018 Thanh Hóa 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 3-3 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2018 Hải Phòng 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2018 Cần Thơ 2-1 Bình Dương 0%-0%
2018 Cần Thơ 0-3 Hà Nội 0%-0%
2018 Nam Định 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Long An 2-3 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-2 Khánh Hòa 0%-0%
2017 Bình Dương 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2017 Hà Nội 4-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2017 Than Quảng Ninh 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-4 Thanh Hóa 0%-0%
2017 Cần Thơ 2-1 TPHCM 0%-0%
2017 Đà Nẵng 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 2-0 Hải Phòng 0%-0%
2017 Cần Thơ 3-0 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2017 Sài Gòn 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 2-2 Đà Nẵng 0%-0%
2017 Hải Phòng 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-1 Hà Nội 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2017 Quảng Nam 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2017 Thanh Hóa 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 TPHCM 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 4-2 Sài Gòn 0%-0%
2017 Hoàng Anh-Gia Lai 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2017 Khánh Hòa 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-5 Bình Dương 0%-0%
2017 Sông Lam Nghệ An 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-2 Long An 0%-0%
2016 Cần Thơ 0-0 Bình Dương 0%-0%
2016 Sông Lam Nghệ An 4-2 Cần Thơ 0%-0%
2016 Long An 3-3 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 3-2 Hải Phòng 0%-0%
2016 Cần Thơ 0-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2016 T&T Hà Nội 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 0-1 Khánh Hòa 0%-0%
2016 Quảng Nam 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2016 Thanh Hóa 3-2 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 0-1 Sài Gòn 0%-0%
2016 Đà Nẵng 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 2-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2016 Sài Gòn 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 1-2 Đà Nẵng 0%-0%
2016 Than Quảng Ninh 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 3-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2016 Khánh Hòa 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 0-1 Quảng Nam 0%-0%
2016 Cần Thơ 5-2 Thanh Hóa 0%-0%
2016 Hoàng Anh-Gia Lai 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 4-1 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Cần Thơ 2-1 Long An 0%-0%
2016 Hải Phòng 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2016 Cần Thơ 2-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2016 Bình Dương 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2015 Quảng Nam 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Cần Thơ 3-0 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2015 Đà Nẵng 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2015 Long An 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 0-3 Khánh Hòa 0%-0%
2015 Hoàng Anh-Gia Lai 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2015 Bình Dương 4-1 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 2-1 Hải Phòng 0%-0%
2015 Cần Thơ 1-3 T&T Hà Nội 0%-0%
2015 Thanh Hóa 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2015 Than Quảng Ninh 0-3 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 4-3 Đồng Nai 0%-0%
2015 T&T Hà Nội 4-1 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 1-1 Thanh Hóa 0%-0%
2015 Sông Lam Nghệ An 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 0-5 Đà Nẵng 0%-0%
2015 Cần Thơ 0-1 Long An 0%-0%
2015 Khánh Hòa 4-0 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 3-1 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2015 Cần Thơ 1-3 Bình Dương 0%-0%
2015 Hải Phòng 4-2 Cần Thơ 0%-0%
2015 Đồng Nai 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 2-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2015 Đồng Tháp 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2015 Cần Thơ 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2014 Cần Thơ 4-1 Đắk Lắk 0%-0%
2014 Khánh Hòa 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2014 Cần Thơ 3-1 TPHCM 0%-0%
2014 Huế 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2014 Cần Thơ 2-2 Tây Ninh 0%-0%
2014 Cần Thơ 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2014 CLB BÐ Hà Nội 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2014 Cần Thơ 0-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2014 Đồng Tháp 5-0 Cần Thơ 0%-0%
2014 Tây Ninh 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2014 Cần Thơ 4-1 Huế 0%-0%
2014 TPHCM 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2014 Cần Thơ 1-0 Khánh Hòa 0%-0%
2014 Đắk Lắk 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2013 Cần Thơ 4-1 An Giang 0%-0%
2013 Cần Thơ 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 0-5 Cần Thơ 0%-0%
2013 Cần Thơ 4-1 Bình Định 0%-0%
2013 Cần Thơ 2-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 Quảng Nam 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2013 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2013 An Giang 3-2 Cần Thơ 0%-0%
2013 Đồng Tháp 4-2 Cần Thơ 0%-0%
2013 Cần Thơ 3-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 Bình Định 2-3 Cần Thơ 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 3-2 Cần Thơ 0%-0%
2013 Cần Thơ 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 Cần Thơ 2-1 Lâm Đồng 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 2-3 Cần Thơ 0%-0%
2012 Trẻ Đà Nẵng 4-3 Cần Thơ 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-0 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-3 Long An 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2012 Bình Định 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2012 Cần Thơ 2-2 An Giang 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2012 Cần Thơ 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2012 TPHCM 0-4 Cần Thơ 0%-0%
2012 Cần Thơ 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2012 Đồng Nai 3-2 Cần Thơ 0%-0%
2012 Lâm Đồng 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Cần Thơ 2-1 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 CLB BÐ Hà Nội 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2012 Long An 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 Cần Thơ 5-2 Bình Định 0%-0%
2012 An Giang 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2012 Tây Ninh 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2012 Cần Thơ 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 0-0 TPHCM 0%-0%
2011 Bình Định 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 4-2 Tây Ninh 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 2-3 Huế 0%-0%
2011 Cần Thơ 2-1 An Giang 0%-0%
2011 Sài Gòn Xuân Thành 7-3 Cần Thơ 0%-0%
2011 CLB BÐ Hà Nội 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2011 Cần Thơ 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2011 Nam Định 4-0 Cần Thơ 0%-0%
2011 TPHCM 1-3 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 0-1 Kiên Giang 0%-0%
2011 Cần Thơ 2-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Quảng Nam 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 0-1 Bình Định 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 Huế 2-3 Cần Thơ 0%-0%
2011 An Giang 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 1-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 Cần Thơ 3-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2011 Đồng Nai 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2011 Cần Thơ 0-0 Nam Định 0%-0%
2011 Cần Thơ 1-0 TPHCM 0%-0%
2011 Kiên Giang 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2010 Quảng Nam 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 4-0 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-0 Huế 0%-0%
2010 CLB BÐ Hà Nội 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 2-3 Bình Định 0%-0%
2010 Đồng Nai 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 4-2 TPHCM 0%-0%
2010 Cần Thơ 0-1 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tây Ninh 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 0-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 An Giang 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 0-2 Quảng Nam 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Huế 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2010 Bình Định 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 Cần Thơ 3-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 TPHCM 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Tiền Giang 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2010 Cần Thơ 0-0 An Giang 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2009 Cần Thơ 1-1 Huế 0%-0%
2009 Cần Thơ 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2009 Cần Thơ 2-2 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Cần Thơ 3-1 Bình Định 0%-0%
2009 Ninh Bình 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 Tiền Giang 0-2 Cần Thơ 0%-0%
2009 Cần Thơ 2-1 An Giang 0%-0%
2009 Tây Ninh 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 Cần Thơ 2-1 Saigon United 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 Quảng Nam 3-3 Cần Thơ 0%-0%
2009 Cần Thơ 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Huế 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2009 Cần Thơ 0-2 Ninh Bình 0%-0%
2009 Cần Thơ 3-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 Saigon United 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2009 Bình Định 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2009 Cần Thơ 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2009 An Giang 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 Cần Thơ 1-2 Đồng Nai 0%-0%
2009 Cần Thơ 0-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Quân Khu 7 1-3 Cần Thơ 0%-0%
2008 Huế 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2008 Ninh Bình 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Cần Thơ 3-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Cần Thơ 2-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 4 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2008 Cần Thơ 4-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Cần Thơ 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2008 Tây Ninh 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Cần Thơ 2-1 An Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2008 Cần Thơ 5-2 Quân Khu 7 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2008 Cần Thơ 2-0 Huế 0%-0%
2008 Cần Thơ 0-1 Ninh Bình 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2008 Cần Thơ 0-1 Quân Khu 4 0%-0%
2008 Quân Khu 5 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Đồng Nai 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Cần Thơ 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Cần Thơ 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2008 An Giang 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Cần Thơ 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Cần Thơ 1-0 T&T Hà Nội 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-5 Cần Thơ 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 Hải Phòng 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 Cần Thơ 3-0 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%
2007 Cần Thơ 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-3 Ninh Bình 0%-0%
2007 Cần Thơ 3-2 Quân Khu 4 0%-0%
2007 Cần Thơ 2-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 Cần Thơ 0-1 Thể Công 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 Cần Thơ 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Cần Thơ 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 Cần Thơ 0-1 Hải Phòng 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2007 Đồng Nai 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 Ninh Bình 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2007 Quân Khu 4 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 Quân Khu 5 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2007 Thể Công 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2007 Cần Thơ 0-2 An Giang 0%-0%