An Giang

Thông tin An Giang

Sân nhà Long Xuyên
HLV trưởng Nhan Thiện Nhân
Sức chứa 15200
Địa điểm Việt Nam
Chủ tịch Phạm Thế Triều
Năm thành lập 2010
Xếp hạng Fifa/uefa -1/-1

Các trận đã đấu

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 An Giang 4-2 Bình Phước 0%-0%
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang 0%-0%
2019 An Giang 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Phố Hiến 2-2 An Giang 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang 0%-0%
2019 An Giang 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang 0%-0%
2019 An Giang 3-0 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2014 Thanh Hóa 1-0 An Giang 0%-0%
2014 Bình Dương 3-0 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Sông Lam Nghệ An 0%-0%
2014 An Giang 3-3 Hoàng Anh-Gia Lai 0%-0%
2014 Đà Nẵng 2-0 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 4-1 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 2-0 Long An 0%-0%
2014 Long An 3-1 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 3-4 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 Than Quảng Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Đà Nẵng 0%-0%
2014 Hoàng Anh-Gia Lai 2-0 An Giang 0%-0%
2014 Sông Lam Nghệ An 1-0 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 1-4 Bình Dương 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Thanh Hóa 0%-0%
2014 Hải Phòng 2-0 An Giang 0%-0%
2014 An Giang 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2014 Quảng Nam 1-0 An Giang 0%-0%
2013 An Giang 6-4 Quảng Nam 0%-0%
2013 Cần Thơ 4-1 An Giang 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang 0%-0%
2013 An Giang 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 An Giang 0%-0%
2013 An Giang 1-1 Bình Định 0%-0%
2013 Than Quảng Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2013 Quảng Nam 2-2 An Giang 0%-0%
2013 An Giang 3-2 Cần Thơ 0%-0%
2013 An Giang 0-0 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 Đồng Tháp 0-2 An Giang 0%-0%
2013 An Giang 1-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 Bình Định 2-4 An Giang 0%-0%
2013 An Giang 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 An Giang 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2012 An Giang 0-3 Bình Định 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2012 Đồng Nai 0-0 An Giang 0%-0%
2012 An Giang 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2012 An Giang 3-0 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 Cần Thơ 2-2 An Giang 0%-0%
2012 Long An 1-0 An Giang 0%-0%
2012 An Giang 3-4 TDC Bình Dương 0%-0%
2012 An Giang 0-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2012 Lâm Đồng 2-1 An Giang 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-2 An Giang 0%-0%
2012 An Giang 6-1 Long An 0%-0%
2012 Tây Ninh 0-1 An Giang 0%-0%
2012 An Giang 1-0 TPHCM 0%-0%
2012 Bình Định 0-0 An Giang 0%-0%
2012 An Giang 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2012 An Giang 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2012 Quảng Nam 0-0 An Giang 0%-0%
2012 Trẻ Đà Nẵng 1-2 An Giang 0%-0%
2012 An Giang 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2012 An Giang 1-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 TDC Bình Dương 0-0 An Giang 0%-0%
2012 CLB BÐ Hà Nội 1-1 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 1-1 Lâm Đồng 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 3-1 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 2-3 Kiên Giang 0%-0%
2011 An Giang 2-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2011 Nam Định 3-2 An Giang 0%-0%
2011 Cần Thơ 2-1 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 3-1 Đồng Nai 0%-0%
2011 An Giang 4-2 Quảng Nam 0%-0%
2011 Huế 4-2 An Giang 0%-0%
2011 TPHCM 1-2 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 1-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 TDC Bình Dương 1-3 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 1-1 Bình Định 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-2 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 1-2 TPHCM 0%-0%
2011 An Giang 1-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2011 Kiên Giang 5-2 An Giang 0%-0%
2011 CLB BÐ Hà Nội 1-1 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 2-0 Nam Định 0%-0%
2011 An Giang 3-0 Cần Thơ 0%-0%
2011 Đồng Nai 3-1 An Giang 0%-0%
2011 Quảng Nam 1-2 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 1-0 Huế 0%-0%
2011 An Giang 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2011 Sài Gòn Xuân Thành 2-0 An Giang 0%-0%
2011 An Giang 4-0 TDC Bình Dương 0%-0%
2011 Bình Định 3-0 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 0-2 Than Quảng Ninh 0%-0%
2010 Huế 0-1 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 2-1 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2010 Quảng Nam 0-1 An Giang 0%-0%
2010 Bình Định 1-0 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 1-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2010 Đồng Nai 2-2 An Giang 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-0 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 2-2 Tây Ninh 0%-0%
2010 An Giang 2-1 TPHCM 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2010 Than Quảng Ninh 3-1 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 3-0 Huế 0%-0%
2010 CLB BÐ Hà Nội 1-3 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 1-0 Quảng Nam 0%-0%
2010 An Giang 0-3 Bình Định 0%-0%
2010 Hà Nội-ACB 2-1 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2010 An Giang 3-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2010 Tây Ninh 0-6 An Giang 0%-0%
2010 TPHCM 2-1 An Giang 0%-0%
2010 An Giang 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2010 Cần Thơ 0-0 An Giang 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 5-0 An Giang 0%-0%
2009 Quảng Nam 0-0 An Giang 0%-0%
2009 An Giang 2-0 Huế 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 2-2 An Giang 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Hà Nội-ACB 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2009 Bình Định 2-2 An Giang 0%-0%
2009 An Giang 3-2 Đồng Nai 0%-0%
2009 Cần Thơ 2-1 An Giang 0%-0%
2009 An Giang 1-0 Tiền Giang 0%-0%
2009 Tây Ninh 0-0 An Giang 0%-0%
2009 Saigon United 0-2 An Giang 0%-0%
2009 Huế 0-0 An Giang 0%-0%
2009 An Giang 0-3 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Quảng Nam 0%-0%
2009 An Giang 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-0 An Giang 0%-0%
2009 Ninh Bình 2-0 An Giang 0%-0%
2009 An Giang 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2009 An Giang 3-5 Bình Định 0%-0%
2009 Tiền Giang 3-0 An Giang 0%-0%
2009 An Giang 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2009 An Giang 2-0 Saigon United 0%-0%
2008 An Giang 0-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2008 An Giang 0-1 T&T Hà Nội 0%-0%
2008 Quân Khu 5 0-0 An Giang 0%-0%
2008 Quân Khu 4 3-1 An Giang 0%-0%
2008 An Giang 3-0 Huế 0%-0%
2008 An Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2008 Quân Khu 7 0-1 An Giang 0%-0%
2008 Tây Ninh 1-1 An Giang 0%-0%
2008 An Giang 0-0 Đồng Nai 0%-0%
2008 An Giang 0-0 Tiền Giang 0%-0%
2008 Cần Thơ 2-1 An Giang 0%-0%
2008 An Giang 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2008 An Giang 3-3 Quân Khu 4 0%-0%
2008 T&T Hà Nội 5-2 An Giang 0%-0%
2008 An Giang 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2008 An Giang 2-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Huế 3-2 An Giang 0%-0%
2008 Ninh Bình 6-1 An Giang 0%-0%
2008 An Giang 2-1 Quân Khu 7 0%-0%
2008 An Giang 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2008 Đồng Nai 2-1 An Giang 0%-0%
2008 Tiền Giang 1-1 An Giang 0%-0%
2008 An Giang 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2008 Đồng Tháp 1-0 An Giang 0%-0%
2008 Quảng Ngãi 3-1 An Giang 0%-0%
2007 Tiền Giang 3-0 An Giang 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-1 An Giang 0%-0%
2007 Quảng Ngãi 2-1 An Giang 0%-0%
2007 Quảng Nam 1-0 An Giang 0%-0%
2007 Hải Phòng 2-0 An Giang 0%-0%
2007 Đồng Nai 1-2 An Giang 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 0-2 An Giang 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Thể Công 0%-0%
2007 An Giang 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Quân Khu 5 0%-0%
2007 An Giang 0-1 Quân Khu 4 0%-0%
2007 An Giang 2-1 Ninh Bình 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Cần Thơ 0%-0%
2007 An Giang 2-0 Tiền Giang 0%-0%
2007 An Giang 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2007 An Giang 3-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 An Giang 3-0 Quảng Nam 0%-0%
2007 An Giang 0-0 Hải Phòng 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2007 An Giang 5-1 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%
2007 Thể Công 1-1 An Giang 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2007 Quân Khu 5 1-0 An Giang 0%-0%
2007 Quân Khu 4 1-0 An Giang 0%-0%
2007 Ninh Bình 3-2 An Giang 0%-0%
2007 Cần Thơ 0-2 An Giang 0%-0%