Long An vs Phù Đổng

2-6-2019 17h:0″
1 : 1
Trận đấu đã kết thúc
Giải hạng nhất Việt Nam
Sân Long An, trọng tài

Thống kê chuyên môn trận Long An – Phù Đổng

Chỉ số quan trọng Long An Phù Đổng
Tỷ lệ cầm bóng 0% 0%
Sút cầu môn 0 0
Sút bóng 0 0
Thủ môn cản phá 0 0
Sút ngoài cầu môn 0 0
Phạt góc 0 0
Việt vị 0 0
Phạm lỗi 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ đỏ 0 0

Kèo nhà cái trận Long An vs Phù Đổng

Lịch sử đối đầu trực tiếp

Tổng số lần gặp nhau: 1 tính từ năm 2019
Long An thắng: 0, hòa: 1, Phù Đổng thắng: 0
Sân nhà Long An: 1, sân nhà Phù Đổng: 0
Năm Chủ nhà Khách Tỷ số TL giữ bóng Giải đấu
2019 Long An Phù Đổng 1-1 0%-0% V-League 2

Phong độ gần đây

Long An thắng: 4, hòa: 6, thua: 5
Phù Đổng thắng: 1, hòa: 2, thua: 8

Phong độ 15 trận gần nhất của Long An

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Phố Hiến 1-1 Long An 0%-0%
2019 Long An 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Cần Thơ 1-1 Long An 0%-0%
2019 Bình Phước 3-0 Long An 0%-0%
2019 Long An 2-1 Bình Định 0%-0%
2019 Huế 4-0 Long An 0%-0%
2019 Đồng Tháp 2-0 Long An 0%-0%
2019 Long An 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 An Giang 3-0 Long An 0%-0%
2019 Long An 3-2 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Bình Phước 1-1 Long An 0%-0%
2018 Long An 2-2 Hà Nội B 0%-0%
2018 Đắk Lắk 2-2 Long An 0%-0%
2018 Long An 2-3 Viettel 0%-0%

Phong độ 15 trận gần nhất của Phù Đổng

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-3 Phố Hiến 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%

Lịch sử đối đầu gián tiếp

Năm Chủ Tỷ số Khách Tỷ lệ giữ bóng
2019 Phố Hiến 1-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-3 Phố Hiến 0%-0%
2019 Long An 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Cần Thơ 1-1 Long An 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Bình Phước 3-0 Long An 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2019 Long An 2-1 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2019 Huế 4-0 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2019 Đồng Tháp 2-0 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Long An 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 An Giang 3-0 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2019 Long An 3-2 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Bình Phước 1-1 Long An 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2018 Long An 2-2 Hà Nội B 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2018 Đắk Lắk 2-2 Long An 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Long An 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Long An 2-2 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2018 Tây Ninh 2-2 Long An 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Long An 1-0 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2018 Đồng Tháp 3-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Bình Định 4-0 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2018 Long An 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Huế 1-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2018 Long An 1-0 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Hà Nội B 1-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2018 Long An 1-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2017 Long An 2-3 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2017 Cần Thơ 1-2 Long An 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Long An 3-3 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Đồng Tháp 1-3 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Long An 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2016 Cần Thơ 2-1 Long An 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2015 Long An 1-2 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2015 Đồng Tháp 2-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2015 Cần Thơ 0-1 Long An 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2015 Long An 3-0 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2014 An Giang 2-0 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2014 Long An 3-1 An Giang 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2012 Bình Định 1-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2012 Cần Thơ 1-3 Long An 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2012 Long An 1-0 An Giang 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2012 Tây Ninh 0-1 Long An 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2012 An Giang 6-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2012 Long An 1-2 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2012 Long An 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2012 Long An 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2011 Đồng Tháp 1-2 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2011 Long An 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Đồng Tháp 0-6 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2010 Long An 3-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Long An 0-0 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2009 Đồng Tháp 1-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Long An 4-1 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2008 Bình Định 1-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2007 Long An 2-0 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2007 Long An 2-2 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Huế 1-4 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2007 Bình Định 2-1 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2007 Đồng Tháp 0-0 Long An 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Long An 1-0 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%