Tây Ninh vs Phù Đổng

12-5-2019 16h:0″
2 : 1
Trận đấu đã kết thúc
Giải hạng nhất Việt Nam
Sân Tây Ninh, trọng tài

Thống kê chuyên môn trận Tây Ninh – Phù Đổng

Chỉ số quan trọng Tây Ninh Phù Đổng
Tỷ lệ cầm bóng 0% 0%
Sút cầu môn 0 0
Sút bóng 0 0
Thủ môn cản phá 0 0
Sút ngoài cầu môn 0 0
Phạt góc 0 0
Việt vị 0 0
Phạm lỗi 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ đỏ 0 0

Kèo nhà cái trận Tây Ninh vs Phù Đổng

Lịch sử đối đầu trực tiếp

Tổng số lần gặp nhau: 1 tính từ năm 2019
Tây Ninh thắng: 1, hòa: 0, Phù Đổng thắng: 0
Sân nhà Tây Ninh: 1, sân nhà Phù Đổng: 0
Năm Chủ nhà Khách Tỷ số TL giữ bóng Giải đấu
2019 Tây Ninh Phù Đổng 2-1 0%-0% V-League 2

Phong độ gần đây

Tây Ninh thắng: 6, hòa: 2, thua: 7
Phù Đổng thắng: 1, hòa: 2, thua: 8

Phong độ 15 trận gần nhất của Tây Ninh

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Tây Ninh 3-0 Huế 0%-0%
2019 Long An 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 1-2 Bình Định 0%-0%
2019 Bình Phước 4-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phố Hiến 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 An Giang 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 3-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đồng Tháp 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2018 Tây Ninh 5-4 Đắk Lắk 0%-0%
2018 Huế 3-2 Tây Ninh 0%-0%
2018 Tây Ninh 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Bình Định 2-2 Tây Ninh 0%-0%

Phong độ 15 trận gần nhất của Phù Đổng

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-3 Phố Hiến 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%

Lịch sử đối đầu gián tiếp

Năm Chủ Tỷ số Khách Tỷ lệ giữ bóng
2019 Tây Ninh 3-0 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2019 Long An 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Tây Ninh 1-2 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2019 Bình Phước 4-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2019 Cần Thơ 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phố Hiến 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-3 Phố Hiến 0%-0%
2019 An Giang 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2019 Tây Ninh 3-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Đồng Tháp 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Tây Ninh 0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2018 Tây Ninh 5-4 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Huế 3-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2018 Tây Ninh 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Bình Định 2-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2018 Bình Phước 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2018 Tây Ninh 2-2 Long An 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Hà Nội B 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2018 Tây Ninh 0-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2018 Long An 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Tây Ninh 0-2 Hà Nội B 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2018 Đồng Tháp 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Tây Ninh 2-0 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2018 Tây Ninh 2-0 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2018 Đắk Lắk 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2017 Tây Ninh 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2017 Bình Phước 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2017 Tây Ninh 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Huế 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2017 Đắk Lắk 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2017 Tây Ninh 2-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2017 Đồng Tháp 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Tây Ninh 0-3 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2016 Bình Phước 2-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2016 Tây Ninh 2-0 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Huế 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2016 Đắk Lắk 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Tây Ninh 4-3 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2016 Tây Ninh 1-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2014 Đắk Lắk 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2014 Đồng Tháp 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Cần Thơ 2-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2014 Tây Ninh 1-3 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2014 Huế 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2014 Tây Ninh 2-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2014 Tây Ninh 1-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2014 Tây Ninh 0-1 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2012 An Giang 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2012 Tây Ninh 3-1 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2012 Tây Ninh 0-1 Long An 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2012 Cần Thơ 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2012 Tây Ninh 0-1 An Giang 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2012 Bình Định 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2012 Tây Ninh 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2012 Long An 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2011 Cần Thơ 4-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2011 Huế 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2011 Bình Định 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-2 An Giang 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2011 Tây Ninh 3-0 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2011 An Giang 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2011 Tây Ninh 1-2 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2010 Tây Ninh 3-3 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2010 Tây Ninh 2-1 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2010 An Giang 2-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2010 Tây Ninh 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2010 Bình Định 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2010 Huế 5-3 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2010 Tây Ninh 0-6 An Giang 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2009 Tây Ninh 3-2 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2009 Tây Ninh 2-0 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2009 Tây Ninh 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2009 Tây Ninh 0-0 An Giang 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2009 Bình Định 4-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2009 Huế 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2009 An Giang 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2009 Cần Thơ 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2008 Tây Ninh 2-1 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2008 Tây Ninh 1-1 An Giang 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2008 Tây Ninh 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2008 Đồng Tháp 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2008 Huế 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2008 An Giang 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2008 Cần Thơ 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2008 Tây Ninh 3-4 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2007 An Giang 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2007 Cần Thơ 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-0 An Giang 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%