Bình Phước vs Phù Đổng

13-4-2019 16h:30″
4 : 3
Trận đấu đã kết thúc
Giải hạng nhất Việt Nam
Sân Bình Phước, trọng tài

Thống kê chuyên môn trận Bình Phước – Phù Đổng

Chỉ số quan trọng Bình Phước Phù Đổng
Tỷ lệ cầm bóng 0% 0%
Sút cầu môn 0 0
Sút bóng 0 0
Thủ môn cản phá 0 0
Sút ngoài cầu môn 0 0
Phạt góc 0 0
Việt vị 0 0
Phạm lỗi 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ đỏ 0 0

Kèo nhà cái trận Bình Phước vs Phù Đổng

Lịch sử đối đầu trực tiếp

Tổng số lần gặp nhau: 1 tính từ năm 2019
Bình Phước thắng: 1, hòa: 0, Phù Đổng thắng: 0
Sân nhà Bình Phước: 1, sân nhà Phù Đổng: 0
Năm Chủ nhà Khách Tỷ số TL giữ bóng Giải đấu
2019 Bình Phước Phù Đổng 4-3 0%-0% V-League 2

Phong độ gần đây

Bình Phước thắng: 8, hòa: 2, thua: 5
Phù Đổng thắng: 1, hòa: 2, thua: 8

Phong độ 15 trận gần nhất của Bình Phước

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 An Giang 4-2 Bình Phước 0%-0%
2019 Bình Phước 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Bình Phước 4-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Phước 3-0 Long An 0%-0%
2019 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Bình Phước 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Bình Phước 3-0 Bình Định 0%-0%
2019 Huế 0-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phố Hiến 1-0 Bình Phước 0%-0%
2018 Bình Phước 1-1 Long An 0%-0%
2018 Viettel 2-0 Bình Phước 0%-0%
2018 Bình Phước 1-0 Công An Nhân Dân 0%-0%
2018 Hà Nội B 3-0 Bình Phước 0%-0%

Phong độ 15 trận gần nhất của Phù Đổng

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-3 Phố Hiến 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Bình Phước 4-3 Phù Đổng 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%

Lịch sử đối đầu gián tiếp

Năm Chủ Tỷ số Khách Tỷ lệ giữ bóng
2019 An Giang 4-2 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang 0%-0%
2019 Bình Phước 3-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 3-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Bình Phước 4-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Bình Phước 3-0 Long An 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2019 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2019 Bình Phước 2-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Bình Phước 3-0 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2019 Huế 0-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2019 Phố Hiến 1-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 1-3 Phố Hiến 0%-0%
2018 Bình Phước 1-1 Long An 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Hà Nội B 3-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2018 Bình Phước 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Huế 0-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2018 Bình Phước 0-2 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Đồng Tháp 3-2 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Bình Phước 2-0 Bình Định 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2018 Tây Ninh 0-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Bình Phước 1-1 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2018 Đắk Lắk 5-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2018 Bình Phước 1-0 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2018 Bình Định 0-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Bình Định 0%-0%
2018 Bình Phước 2-2 Hà Nội B 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0%-0%
2018 Long An 1-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Long An 1-1 Phù Đổng 0%-0%
2017 Bình Phước 3-2 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Huế 1-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2017 Bình Phước 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2017 Đắk Lắk 2-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2017 Đồng Tháp 0-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 0-1 Đồng Tháp 0%-0%
2017 Bình Phước 0-0 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2017 Tây Ninh 2-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2017 Bình Phước 1-0 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Huế 3-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2016 Bình Phước 2-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Đắk Lắk 0-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Tây Ninh 1-0 Bình Phước 0%-0%
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Bình Phước 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2016 Bình Phước 4-2 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2015 Bình Phước 2-2 Đắk Lắk 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2015 Bình Phước 1-0 Huế 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%
2015 Đắk Lắk 1-3 Bình Phước 0%-0%
2019 Đắk Lắk 2-1 Phù Đổng 0%-0%
2015 Huế 2-1 Bình Phước 0%-0%
2019 Phù Đổng 2-1 Huế 0%-0%