Tây Ninh vs An Giang

17-3-2007 15h:30″
2 : 0
Trận đấu đã kết thúc
Giải hạng nhất Việt Nam
Sân Tây Ninh, trọng tài Bùi Thành Thanh Nghia

Thống kê chuyên môn trận Tây Ninh – An Giang

Chỉ số quan trọng Tây Ninh An Giang
Tỷ lệ cầm bóng 0% 0%
Sút cầu môn 0 0
Sút bóng 0 0
Thủ môn cản phá 0 0
Sút ngoài cầu môn 0 0
Phạt góc 0 0
Việt vị 0 0
Phạm lỗi 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ đỏ 0 0

Kèo nhà cái trận Tây Ninh vs An Giang

Lịch sử đối đầu trực tiếp

Tổng số lần gặp nhau: 13 tính từ năm 2007
Tây Ninh thắng: 2, hòa: 6, An Giang thắng: 5
Sân nhà Tây Ninh: 6, sân nhà An Giang: 7
Năm Chủ nhà Khách Tỷ số TL giữ bóng Giải đấu
2019 An Giang Tây Ninh 0-0 V-League 2
2012 An Giang Tây Ninh 0-1 0%-0% V-League 2
2012 Tây Ninh An Giang 0-1 0%-0% V-League 2
2011 Tây Ninh An Giang 2-2 0%-0% V-League 2
2011 An Giang Tây Ninh 2-1 0%-0% V-League 2
2010 An Giang Tây Ninh 2-2 0%-0% V-League 2
2010 Tây Ninh An Giang 0-6 0%-0% V-League 2
2009 Tây Ninh An Giang 0-0 0%-0% V-League 2
2009 An Giang Tây Ninh 1-1 0%-0% V-League 2
2008 Tây Ninh An Giang 1-1 0%-0% V-League 2
2008 An Giang Tây Ninh 1-0 0%-0% V-League 2
2007 An Giang Tây Ninh 3-0 0%-0% V-League 2
2007 Tây Ninh An Giang 2-0 0%-0% V-League 2

Phong độ gần đây

Tây Ninh thắng: 6, hòa: 2, thua: 7
An Giang thắng: 6, hòa: 5, thua: 4

Phong độ 15 trận gần nhất của Tây Ninh

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 Tây Ninh 3-0 Huế
2019 Long An 3-0 Tây Ninh
2019 Tây Ninh 1-2 Bình Định
2019 Bình Phước 4-1 Tây Ninh
2019 Cần Thơ 2-1 Tây Ninh
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng
2019 Phố Hiến 0-1 Tây Ninh
2019 An Giang 0-0 Tây Ninh
2019 Tây Ninh 3-1 Đắk Lắk
2019 Đồng Tháp 2-1 Tây Ninh
2019 Tây Ninh 0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2018 Tây Ninh 5-4 Đắk Lắk
2018 Huế 3-2 Tây Ninh
2018 Tây Ninh 1-0 Đồng Tháp
2018 Bình Định 2-2 Tây Ninh

Phong độ 15 trận gần nhất của An Giang

Năm Chủ nhà Tỷ số Khách TL giữ bóng
2019 An Giang 4-2 Bình Phước
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2019 Huế 5-0 An Giang
2019 An Giang 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2019 Phố Hiến 2-2 An Giang
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2019 An Giang 0-0 Tây Ninh
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2019 An Giang 3-0 Long An
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2014 An Giang 1-1 Hải Phòng
2014 Thanh Hóa 1-0 An Giang

Lịch sử đối đầu gián tiếp

Năm Chủ Tỷ số Khách Tỷ lệ giữ bóng
2019 Tây Ninh 3-0 Huế
2019 Huế 5-0 An Giang
2019 Long An 3-0 Tây Ninh
2019 An Giang 3-0 Long An
2019 Tây Ninh 1-2 Bình Định
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2019 Bình Phước 4-1 Tây Ninh
2019 An Giang 4-2 Bình Phước
2019 Cần Thơ 2-1 Tây Ninh
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2019 Tây Ninh 2-1 Phù Đổng
2019 Phù Đổng 1-1 An Giang
2019 Phố Hiến 0-1 Tây Ninh
2019 Phố Hiến 2-2 An Giang
2019 Tây Ninh 3-1 Đắk Lắk
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2019 Đồng Tháp 2-1 Tây Ninh
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2019 Tây Ninh 0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2019 An Giang 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2018 Tây Ninh 5-4 Đắk Lắk
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2018 Huế 3-2 Tây Ninh
2019 Huế 5-0 An Giang
2018 Tây Ninh 1-0 Đồng Tháp
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2018 Bình Định 2-2 Tây Ninh
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2018 Bình Phước 1-1 Tây Ninh
2019 An Giang 4-2 Bình Phước
2018 Tây Ninh 2-2 Long An
2019 An Giang 3-0 Long An
2018 Hà Nội B 2-1 Tây Ninh
2019 An Giang 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2018 Tây Ninh 0-0 Bình Phước
2019 An Giang 4-2 Bình Phước
2018 Long An 2-1 Tây Ninh
2019 An Giang 3-0 Long An
2018 Tây Ninh 0-2 Hà Nội B
2019 An Giang 0-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2018 Đồng Tháp 1-0 Tây Ninh
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2018 Tây Ninh 2-0 Bình Định
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2018 Tây Ninh 2-0 Huế
2019 Huế 5-0 An Giang
2018 Đắk Lắk 3-0 Tây Ninh
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2017 Tây Ninh 2-2 Đắk Lắk
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2017 Bình Phước 1-0 Tây Ninh
2019 An Giang 4-2 Bình Phước
2017 Tây Ninh 1-1 Đồng Tháp
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2017 Tây Ninh 4-2 Nam Định
2011 Nam Định 3-2 An Giang 0%-0%
2017 Huế 1-1 Tây Ninh
2019 Huế 5-0 An Giang
2017 Nam Định 2-1 Tây Ninh
2011 Nam Định 3-2 An Giang 0%-0%
2017 Đắk Lắk 1-0 Tây Ninh
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2017 Tây Ninh 2-1 Bình Phước
2019 An Giang 4-2 Bình Phước
2017 Đồng Tháp 1-1 Tây Ninh
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2017 Tây Ninh 0-3 Huế
2019 Huế 5-0 An Giang
2016 Tây Ninh 2-0 TPHCM
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2016 Bình Phước 2-2 Tây Ninh
2019 An Giang 4-2 Bình Phước
2016 Nam Định 2-0 Tây Ninh
2011 Nam Định 3-2 An Giang 0%-0%
2016 Tây Ninh 2-0 Đắk Lắk
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2016 Huế 2-0 Tây Ninh
2019 Huế 5-0 An Giang
2016 Đồng Nai 3-1 Tây Ninh
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2016 Tây Ninh 0-0 Nam Định
2011 Nam Định 3-2 An Giang 0%-0%
2016 Đắk Lắk 2-1 Tây Ninh
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2016 Tây Ninh 4-3 Huế
2019 Huế 5-0 An Giang
2016 Tây Ninh 2-1 Đồng Nai
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2016 Tây Ninh 1-0 Bình Phước
2019 An Giang 4-2 Bình Phước
2016 TPHCM 1-1 Tây Ninh
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2014 Đắk Lắk 2-1 Tây Ninh
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2014 Tây Ninh 1-3 CLB BÐ Hà Nội
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang
2014 Đồng Tháp 0-0 Tây Ninh
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2014 Cần Thơ 2-2 Tây Ninh
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2014 Tây Ninh 1-3 Huế
2019 Huế 5-0 An Giang
2014 TPHCM 1-1 Tây Ninh
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2014 Tây Ninh 1-2 TPHCM
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2014 Huế 1-0 Tây Ninh
2019 Huế 5-0 An Giang
2014 Tây Ninh 2-1 Cần Thơ
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2014 Tây Ninh 1-1 Đồng Tháp
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2014 CLB BÐ Hà Nội 2-2 Tây Ninh
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang
2014 Tây Ninh 0-1 Đắk Lắk
2019 An Giang 1-1 Đắk Lắk
2012 Tây Ninh 1-0 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang
2012 Tây Ninh 2-0 Lâm Đồng 0%-0%
2012 Lâm Đồng 2-1 An Giang 0%-0%
2012 Đồng Nai 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2012 TDC Bình Dương 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 An Giang
2012 Tây Ninh 3-1 Bình Định 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2012 Tây Ninh 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-2 An Giang 0%-0%
2012 Trẻ Đà Nẵng 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2012 An Giang 3-0 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 Than Quảng Ninh 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2012 Tây Ninh 0-1 Long An 0%-0%
2019 An Giang 3-0 Long An
2012 Tây Ninh 4-3 TPHCM 0%-0%
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2012 Quảng Nam 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2012 Cần Thơ 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2012 Tây Ninh 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2012 CLB BÐ Hà Nội 3-2 Tây Ninh 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang
2012 Lâm Đồng 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2012 Lâm Đồng 2-1 An Giang 0%-0%
2012 Tây Ninh 2-3 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2012 Tây Ninh 1-2 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 An Giang
2012 Bình Định 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2012 Hà Nội-ACB 5-0 Tây Ninh 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-2 An Giang 0%-0%
2012 Tây Ninh 2-3 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 An Giang 3-0 Trẻ Đà Nẵng 0%-0%
2012 Tây Ninh 0-0 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2012 Long An 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 An Giang 3-0 Long An
2012 TPHCM 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-3 Quảng Nam 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2011 Tây Ninh 1-0 TPHCM 0%-0%
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2011 Cần Thơ 4-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2011 Huế 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang
2011 Tây Ninh 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2011 Tây Ninh 3-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 An Giang 1-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 Kiên Giang 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2011 An Giang 2-3 Kiên Giang 0%-0%
2011 Đồng Nai 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2011 Tây Ninh 4-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang
2011 Tây Ninh 0-0 Nam Định 0%-0%
2011 Nam Định 3-2 An Giang 0%-0%
2011 Than Quảng Ninh 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2011 Bình Định 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2011 Tây Ninh 2-3 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 An Giang
2011 Nam Định 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2011 Nam Định 3-2 An Giang 0%-0%
2011 TPHCM 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-0 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2011 Tây Ninh 3-0 Huế 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang
2011 Quảng Nam 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2011 Sài Gòn Xuân Thành 4-2 Tây Ninh 0%-0%
2011 An Giang 1-1 Sài Gòn Xuân Thành 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-2 Kiên Giang 0%-0%
2011 An Giang 2-3 Kiên Giang 0%-0%
2011 Tây Ninh 2-0 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2011 CLB BÐ Hà Nội 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang
2011 Tây Ninh 1-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2011 Tây Ninh 1-2 Bình Định 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2011 TDC Bình Dương 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 An Giang
2010 Tây Ninh 1-3 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-2 An Giang 0%-0%
2010 Đồng Nai 4-2 Tây Ninh 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2010 Tây Ninh 3-3 Bình Định 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2010 Tây Ninh 2-1 Huế 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang
2010 Quảng Nam 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2010 Tây Ninh 2-2 CLB BÐ Hà Nội 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang
2010 Tây Ninh 3-3 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2010 Tiền Giang 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2010 Tây Ninh 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2010 Tây Ninh 2-1 TPHCM 0%-0%
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2010 TDC Bình Dương 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 An Giang
2010 Hà Nội-ACB 5-0 Tây Ninh 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-2 An Giang 0%-0%
2010 Tây Ninh 2-1 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2010 Bình Định 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2010 Huế 5-3 Tây Ninh 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang
2010 Tây Ninh 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2010 CLB BÐ Hà Nội 0-2 Tây Ninh 0%-0%
2013 CLB BÐ Hà Nội 2-1 An Giang
2010 Than Quảng Ninh 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2010 Tây Ninh 4-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2010 Cần Thơ 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2010 TPHCM 2-2 Tây Ninh 0%-0%
2012 TPHCM 3-2 An Giang 0%-0%
2010 Tây Ninh 2-1 TDC Bình Dương 0%-0%
2013 TDC Bình Dương 1-0 An Giang
2009 Tây Ninh 3-2 Bình Định 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2009 Ninh Bình 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2009 Hà Nội-ACB 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-2 An Giang 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 5-0 An Giang 0%-0%
2009 Tây Ninh 1-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2009 Tây Ninh 2-0 Huế 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang
2009 Quảng Nam 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2009 Tây Ninh 2-1 Saigon United 0%-0%
2009 Saigon United 0-2 An Giang 0%-0%
2009 Đồng Nai 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2009 Tây Ninh 1-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2009 Tiền Giang 3-0 Tây Ninh 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2009 Tây Ninh 0-1 Ninh Bình 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2009 Bình Định 4-2 Tây Ninh 0%-0%
2019 Bình Định 0-1 An Giang
2009 Tây Ninh 2-1 Hà Nội-ACB 0%-0%
2012 Hà Nội-ACB 1-2 An Giang 0%-0%
2009 Than Quảng Ninh 4-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2009 Huế 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang
2009 Tây Ninh 1-1 Quảng Nam 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2009 Tây Ninh 3-1 Hòa Phát-Hà Nội 0%-0%
2009 Hòa Phát-Hà Nội 5-0 An Giang 0%-0%
2009 Cần Thơ 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2009 Tây Ninh 3-2 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2009 Tây Ninh 3-0 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2009 Saigon United 1-2 Tây Ninh 0%-0%
2009 Saigon United 0-2 An Giang 0%-0%
2008 Tây Ninh 2-1 Huế 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang
2008 Quảng Ngãi 1-1 Tây Ninh 0%-0%
2008 An Giang 2-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Quân Khu 7 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 7 0-1 An Giang 0%-0%
2008 Tây Ninh 2-2 Ninh Bình 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2008 Quân Khu 4 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 4 3-1 An Giang 0%-0%
2008 Than Quảng Ninh 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2008 Tây Ninh 0-2 T&T Hà Nội 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 4-1 An Giang
2008 Tiền Giang 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2008 Tây Ninh 0-1 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2008 Đồng Tháp 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2008 Tây Ninh 2-2 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2008 Huế 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2019 Huế 5-0 An Giang
2008 Ninh Bình 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2008 Tây Ninh 1-0 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 An Giang 2-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 Tây Ninh 5-0 Quân Khu 7 0%-0%
2008 Quân Khu 7 0-1 An Giang 0%-0%
2008 Quân Khu 5 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 5 0-0 An Giang 0%-0%
2008 Tây Ninh 1-2 Quân Khu 4 0%-0%
2008 Quân Khu 4 3-1 An Giang 0%-0%
2008 Tây Ninh 0-0 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2008 T&T Hà Nội 3-3 Tây Ninh 0%-0%
2014 T&T Hà Nội 4-1 An Giang
2008 Tây Ninh 1-1 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2008 Cần Thơ 3-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2008 Tây Ninh 3-4 Đồng Tháp 0%-0%
2019 Đồng Tháp 4-2 An Giang
2008 Đồng Nai 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2008 Tây Ninh 3-1 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 0-0 An Giang 0%-0%
2007 Thể Công 5-3 Tây Ninh 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Thể Công 0%-0%
2007 Tây Ninh 3-3 Tiền Giang 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-1 Than Quảng Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2007 Tây Ninh 2-4 Quảng Ngãi 0%-0%
2008 An Giang 2-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-1 Quảng Nam 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2007 Tây Ninh 2-2 Cần Thơ 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2007 Tây Ninh 1-0 Đồng Nai 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2007 Tây Ninh 1-1 Hải Phòng 0%-0%
2014 An Giang 1-1 Hải Phòng
2007 Quân Khu 5 2-1 Tây Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 5 0-0 An Giang 0%-0%
2007 Quân Khu 4 1-2 Tây Ninh 0%-0%
2008 Quân Khu 4 3-1 An Giang 0%-0%
2007 Ninh Bình 2-0 Tây Ninh 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 0-2 An Giang 0%-0%
2007 Tây Ninh 0-1 Thể Công 0%-0%
2007 An Giang 1-0 Thể Công 0%-0%
2007 Tiền Giang 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2010 Tiền Giang 2-3 An Giang 0%-0%
2007 Than Quảng Ninh 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-2 Than Quảng Ninh
2007 Quảng Ngãi 3-2 Tây Ninh 0%-0%
2008 An Giang 2-1 Quảng Ngãi 0%-0%
2007 Quảng Nam 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 5-3 Quảng Nam
2007 Cần Thơ 0-1 Tây Ninh 0%-0%
2019 Cần Thơ 0-4 An Giang
2007 Đồng Nai 1-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 Đồng Nai 0-1 An Giang
2007 Hải Phòng 0-0 Tây Ninh 0%-0%
2014 An Giang 1-1 Hải Phòng
2007 Tây Ninh 2-1 Quân Khu 5 0%-0%
2008 Quân Khu 5 0-0 An Giang 0%-0%
2007 Tây Ninh 1-1 Quân Khu 4 0%-0%
2008 Quân Khu 4 3-1 An Giang 0%-0%
2007 Tây Ninh 1-1 Ninh Bình 0%-0%
2009 An Giang 0-0 Ninh Bình 0%-0%
2007 Tây Ninh 2-0 ĐMN – Sài Gòn 0%-0%
2007 ĐMN – Sài Gòn 0-2 An Giang 0%-0%